Vlissingen Dronk

Jeugdsoos Onder de Pannen

 

Jeugdsoos Onder de Pannen

Bellamypark 3-5
4381 CG Vlissingen

 

Jeugdsoos Onder de Pannen in de jaren zeventig.

Geschiedenis

1970
Gereformeerde Jeugd Centrale en Stichting Sociaal Kultureel Werk SKW

Jeugdsoos in de jaren '70. In het begin onderdeel van de Gereformeerde Jeugd Centrale, vanaf 1972 onder beheer van de Stichting Sociaal Kultureel Werk SKW. De soos 'Onder de Pannen' was gevestigd op de bovenverdieping van het uit 1771 daterende monumentale pand 'Huize Edenburg'. De begane grond is in dan gebruik door 'De Zeeuwse Komedie'.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Jeugdsoos Onder de Pannen/foto's

Verhalen

De Opening

Uit De Zeeuwsche Kerkbode d.d. 8-10-1970:
"Onze jeugd is 'onder de pannen'. Zaterdag 26 september jl. werd onze jeugdsociëteit officieel geopend en kreeg als naam 'Onder de Pannen'.
Na een inleidend woord van de heer J. Verkiel, voorzitter van het soosbestuur, waarin hij kort de geschiedenis van de soos ophaalde, kreeg mevrouw Genuït de eervolle taak om de naam van de soos te onthullen. Na maandenlange moeizame arbeid van een aantal jongelui onder leiding van de heren Verkiel en Poppe jr., was het dan eindelijk zover dat een smaakvol ingerichte sociëteit aan onze jeugd kon worden aangeboden. Er is gestaag en enthousiast gewerkt, drie avonden per week. Een woord van bijzondere dank is hier wel op z'n plaats. In het bijzonder geldt dat natuurlijk de beide jeugdouderlingen, met hun medewerkende jongelui, wie nooit iets te veel was. Maar ook wil ik hier de namen noemen van mevrouw De Looff en de familie De Kam, zonder wier spontane hulp het geheel niet was geworden wat het nu is. U moet eens een kijkje komen nemen, het is een bijzonder gezellig honk geworden. Je snapt niet hoe het mogelijk is dat er dit van gemaakt is. Zeker niet, als u gezien had, hoe het oorspronkelijk was. Ik heb dit ook gezegd in mijn toespraakje namens de kerkenraad. Evenals toen spreek ik ook nu de wens uit dat onze jeugd zich hier spoedig thuis zal voelen. Het is hún 'home'. Het zal helemaal aan hen liggen wat ze er van maken.
Een kerngroep van jongelui zal gevormd worden, die instructie zullen krijgen om leiding aan de soos te kunnen geven. Zij zullen daarbij bijgestaan worden door de heer P. Poppe. We wensen hem en zijn medewerkers veel sterkte toe en we hopen dat dit 'tehuis' door onze jeugd waardig bewoond zal worden, zodat de 'huisbaas', geen aanmerkingen zal behoeven te maken.
Deze wens sprak de 'huisbaas', wethouder Gillissen Verschage, tijdens de receptie ook uit. In zijn toespraak zei hij dat hij het enthousiasme waarmee gewerkt was, ten voorbeeld had gesteld aan anderen en hij feliciteerde het bestuur met deze mooie ruimte.
Verscheidene receptiegasten kwamen daarna met cadeaus. Leden van het actiecomité Paauwenburg boden twee sierlijke lampjes aan, terwijl een vertegenwoordiger van de diaconie een geschenkenbon aan de voorzitter overhandigde. De firma Van belle overhandigde een felicitatiebrief waarin te lezen stond dat de bestelde grote rieten stoelen, die in het 'bestuurskamertje' prijkten, een geschenk waren van de firma. U begrijpt dat er bij al deze cadeaus een gejuich opging.
Onder het genot van een glas frisdrank bleven de genodigden nog enige tijd bijeen. Natuurlijk ontbrak daarbij de muziek niet. Achter de bar prijkte een prachtige stereoplatenspeler met versterker. Het was het sociëteitsbestuur aan te zien dat men tevreden en blij was met deze nieuwe sociëteit.
Dat de ruimte in de smaal is gevallen bleek ook toen 's avonds om half 8 de deuren opengingen voor de jeugd. Er was grote belangstelling voor deze eerste avond en iedereen was enthousiast. Van het tafelbiljart in het kamertje naast de bestuurskamer werd een druk gebruik gemaakt.
Het begin is er. Voorlopig zal de sociëteit op woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond geopend zijn.
Wij hopen dat onze jeugd samen hier iets van zullen maken, zodat 'Onder de Pannen' een werkelijk ontmoetingscentrum zal worden, waar onze jongens en meisjes in eigen sfeer bijeen kunnen zijn".

Bijzonderheden

Llanfair

In het voorjaar van 1976 vond in 'Onder de Pannen' het eerste, enige en tevens laatste optreden plaats van het Vlissingse bandje 'Llanfair'. De band bestond uit: Ad van Oorschot, Peter Goedegebure, Meindert Inderwisch, Marius Roeting en Hans Dunnes. Foto's van Llanfair op Jeudsoos Onder de Pannen/foto's.

Zie ook

Externe links

Bronnen

  • Foto Edenburg ca. 1975: Gemeentearchief
  • Foto's band Llanfair: Privécollectie Joke Vantricht-van Oorschot