Vlissingen Dronk

L'Union

Hotel Café l'Union stond op de hoek van de Badhuisweg en de Kerkhoflaan, dat later Koudekerkseweg werd. Het is de opvolger van Pas Buiten, de uitspanning van de weduwe Schout.

Geschiedenis

1895
F. Schout-van Eenennaam

De weduwe van W.A. Schout gaat na de dood van haar echtgenoot verder met de uitspanning Pas Buiten. Ook de molen en het verhuurbedrijf worden door haar overgenomen. In november 1890 ontstaat een grote brand waardoor woning, herberg, stalling en koetshuis in de as worden gelegd. Alleen de molen kan gespaard blijven. In februari 1891 vindt de aanbesteding plaats voor de bouw van een nieuw koffiehuis met stalling en op 17 mei heropent mevrouw Schout haar nieuwe café Pas Buiten. Enkele jaren later verandert zij de naam van het café in L'Union. In oktober 1897 wordt de molen te koop aangeboden met de bedoeling deze af te breken. Vermoedelijk is de verkoop niet doorgegaan want in 1900 wordt de molen (inmiddels buiten gebruik) door brand verwoest. Op 25 april 1901 overlijdt de weduwe Schout. Café L'Union wordt in oktober dat jaar verkocht, de nieuwe eigenaar wordt F.H. Timmerman.

1901
F.H. Timmerman

De opvolger van Mevrouw Schout is F.H. Timmerman. Hij heeft het bedrijf overgenomen van de erven Wed. Schout en heropent 'Hotel-Café L'Union op 1 november 1901. Timmerman breidt in de jaren daarna uit met een speeltuin en theetuin. Hotel L'Union heeft bestaan tot eind jaren '30. Na de oorlog wordt het heropend als Hotel Madjoe.

Foto's

Verhalen

Klacht

In november 1896 dient mevrouw Schout een klacht in bij de gemeente. Door het houtgewas aan de Badhuisweg wordt het haar onmogelijk gemaakt haar molenaarsbedrijf naar behoren uit te voeren en zij wijst daarbij met aandrang op de onhoudbare toestand waarin zij is gebracht door gebrek aan windsterkte. Hierdoor is haar molen, die fl. 12.000,- heeft gekost, onbruikbaar geworden en tot afbraakwaarde gereduceerd. Daarom verzoekt zij de bestaande belemmeringen, zoniet geheel dan toch op zodanige wijze weg te ruimen, zodat zij weder in staat zal zijn het maalwerk naar behoren te verrichten. Of, haar voor het aan haar berokkende nadeel geëvenredigde schadevergoeding toe te kennen. Haar pogingen blijken echter vruchteloos en ten einde raad biedt ze de molen in 1897 te koop aan. Ook dit levert haar helaas niets op.

Brand in de molen

In maart 1900 ontstaat in de molen van de weduwe Schout, gelegen aan het Kerkhofvoetpad, door een tot nog toe onbekende oorzaak, brand. Daar de molen vrij ver buiten de stad gelegen is, kon eerst een half uur later de brandweer gealarmeerd worden, in welken korten tijd de vlammen in het geheel uit hout opgetrokken gebouw, een gereeden prooi vonden.
Toen dan ook de brandweer aanrukte, versterkt met de militaire- en marinespuiten, bleek het behoud van den molen een onmogelijkheid en moest men zich bepalen tot het blusschen van den brandenden houthoop. (Ook deze keer was het Janmaat die als eerste op de plek des onheils arriveerde). Eerst hedenmorgen te negen uur rukte de laatste spuit in. De molen was tegen brand verzekerd.
Natuurlijk ontbrak het, ondanks het late uur, niet aan nieuwsgierigen om het prachtige schouwspel, dat de brandende molen opleverde, te bewonderen. Even over half twee stortte alles in een en het schitterend vuurwerk was gedaan.

Bijzonderheden

  • Molen 'De Hoop' dateert uit 1857 en wordt in 1900 door brand verwoest
  • Mej. P.N. Schout, één van de vier dochters van de weduwe Schout vinden we terug in Pretoria aan de Badhuisstraat.

Zie ook

Externe links

Bronnen