Vlissingen Dronk

Stout

 

Stout

Van Dishoeckstraat 27
4381 TT Vlissingen

0118-412782

 

Buurtcafé in de Van Dishoeckstraat. Opvolger van De Schelde (2), eigenaar is Edwin Bouwens. "Een café waar mensen komen uit Nederland, Duitsland, Engeland, Schotland, Ierland, Tsjechie, Portugal, Spanje, Polen enz. en in alle gemoedelijkheid samen een drankje drinken, praten (soms met handen en voeten), lachen, eten, naar goede muziek luisteren, dansen, poolen, voetbal kijken. Mooi dat in Café STOUT alle culturen vreedzaam met elkaar kunnen omgaan".

Geschiedenis

1997
Edwin Bouwens en Jason Bouwens

Op de hoek van Van Dishoeckstraat en Kasteelstraat staat al vijf decennia lang een buurtcafé. Het was jarenlang bekend als Café De Schelde (2). De laatste eigenaars, het echtpaar Van der Avoort dragen hun café op 31 januari 1997 over aan Edwin Bouwens en zijn zoon Jason. Zij willen "het buurtcafé-karakter" behouden, maar de buurt uitbreiden. Naast de Würlitzer jukebox is er ook een moderne geluidsinstallatie om live-optredens mogelijk te maken.

In april 2013 wordt het faillissement van Café Stout uitgesproken en het café moet na 16 jaar de deuren sluiten.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Stout/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

  • In januari 1998 wordt een algemene plaatselijke verordening van kracht voor Café Stout. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is op 26 januari een beschikking verzonden waarbij is bepaald dat de exploitanten een dwangsom verschuldigd zijn voor elke keer dat geconstateerd wordt dat in Café Stout na sluitingstijd nog bezoekers aanwezig zijn.
  • In oktober 2004 vindt in het café een ontmoeting plaats van wethouder Ellie Walrave met de bewoners van de Scheldebuurt. Bedoeling van de avond is dat de bewoners op informele wijze met de wethouder van gedachten kunnen wisselen over de dagelijkse gang van zaken in de buurt en hoe de stad aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Zie ook

Externe links

Bronnen