Vlissingen Dronk

The Continent

 

The Continent

Kanaalstraat 68
Vlissingen

 

The Continent, Kanaalstraat MM 161, oorspronkelijk gebouwd in 1895 als woonhuis voor C. Baan en in 1896 begonnen als een soort huiskamer café. N.J. de Veij neemt het in 1897 over, gevolgd door Iz. Beun. Na de omnummering wordt het adres Kanaalstraat 68. Het café wordt zowel The Continent als The Continental genoemd.

Geschiedenis

1897
N.J. de Veij

Het eerste verzoek om een vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein wordt door N.J. de Veij ingediend op 28 januari 1902. Daarna volgen nog diverse aanvragen voor het perceel Kanaalstraat MM 161. In 1906 komt Iz. Beun in het café, hij noemt het vervolgens Café Aardenburg.

1908
C.J. de Hondt

Van 1908 tot 1925 is C.J. de Hondt de uitbater van het café aan de Kanaalstraat 68. We vinden dan de naam The Continent terug, in enkele advertenties wordt het café ook wel The Continental genoemd. De Hondt wordt in juni 1925 opgenomen in Het Krankzinnigengesticht Woensel bij Eindhoven. Zijn echtgenote neemt de zaken waar, bij de jaarwisseling 1925/1926 plaatst ze een nieuwjaarsgroet namens haar man.

1927
M.J. Gerritzen

Vanaf december 1927 duikt de naam M.J. Gerritzen of Gerritsen op als eigenaar van het café. Van deze Gerritsen is niet meer bekend dan dat hij in november 1928 naar Nijmegen verhuist.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op The Continent/foto's

Verhalen

Bericht uit de krant van 19 mei 1911:
"Gisterenavond omstreeks 7 uur hadden een paar schippersknechts van de 'R.S.G.' aan de Kanaalstraat te veel aan Bacchus geofferd. Toen een hunner zich aan boord wilde begeven sprong hij te water en zwom eenigen tijd rond, waarna hij, geholpen door zijn kameraden, op het droge gebracht en in het café 'Continental' van droge kleederen voorzien werd".

Bijzonderheden

  • Nicolaas Jacobus de Veij , geb. 10 februari 1877 als zoon van Izaak de Veij en Elisabeth Johanna van Exel. Trouwt op 10 februari 1899 (zijn verjaardag) met Sara Maria Korff.
  • In augustus 1898 wordt een verzoek van De Veij om het sluitingsuur te veranderen van 12 uur naar 1 uur, door de gemeente afgewezen.
  • Cornelis Johannes de Hondt trouwt op 6 maart 1901 met Maria Adriana Pieternella Oosse. Hij wordt in juni 1925 opgenomen in Het Krankzinnigengesticht Woensel bij Eindhoven. Als zijn echtgenote op 7 september 1926 overlijdt, plaatst een notaris een oproep aan degenen die vorderingen hebben of iets verschuldigd zijn aan het echtpaar, om zich te melden. De Hondt is op 20 oktober 1930 op 54-jarige leeftijd overleden.

Zie ook

Externe links

Bronnen