Vlissingen Dronk

Watergeus

 

Watergeus

Wagenaarstraat I 45
Vlissingen

 

Café van de familie Stecher-Muller, gevestigd op de hoek van Wagenaarstraat 45 en Fransche Kerkslop in wijk I. Dit werd bij de omnummering in 1906 huisnummer 19.

Geschiedenis

1875
J.W. Stecher

Het gezin van Johannes Wilhelmus Stecher woont sinds 1875 op het adres Wagenaarstraat Wijk I 45.

1883
M. Stecher-Muller

Na de dood van haar man gaat Margaretha verder met het café. Ze wordt in 1888 opgevolgd door haar schoonzoon E.P. Buttner.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Watergeus/foto's

Verhalen

Bericht uit de Middelburgse Courant van 28 juni 1868:
"Margaretha Muller, tapster te Vlissingen - beklaagd dat zij in den afgeloopen winter, zonder oogmerk om desertie te bevorderen, van militairen beneden den rang van officier (die te kwader trouw beweerden daartoe mondelinge vergunning te hebben) vier militaire kleedingstukken heeft gekocht zonder schriftelijke vergunning door of van wege den bevelvoerenden officier afgegeven - is aan het haar ten laste gelegde schuldig verklaard en veroordeeld tot vier geldboeten, elk van fl. 10,-, alsmede in de kosten; met bevel dat de kleedingstukken, welke tot overtuiging hebben gediend, aan het militair gezag zullen worden teruggegeven."

Bijzonderheden

  • Johannes Wilhelmus Stecher, geboren 11-6-1823 als zoon van Georg Sebastiaan Stecher en Maria Catharina Finoutschek. Staat in zijn jonge jaren tussen 1854-1867 te boek als wijnwerker. Later van 1869-1876 als werkman en pas bij zijn overlijden op 11-7-1883 als kastelein.
  • Margaretha Stecher-Muller, geboren in 1831, overleden 1 november 1900.
  • De dochter van het echtpaar Stecher-Muller, Theresia Frederika Stecher (1867-1900) trouwt met de Duitser Eduard Paul Buttner (1868-1900). Hij staat aanvankelijk te boek als hofmeester, maar vanaf 07.1894 als bierhuishouder.

Zie ook

Externe links

Bronnen