Vlissingen Dronk

Wijkcentrum Het Anker

 

Wijkcentrum Het Anker

Bonedijkestraat 163
Vlissingen

 

Wijkcentrum van de Hervormde Gemeente in de Bonedijkestraat naast de Johanneskerk. Er werden bruiloften en andere feestjes gevierd. Ook hield de jongerensoos De Sloep er dansavondjes voor de jeugd.

Geschiedenis

1959
Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente en D. Kreft

In 1963 wordt D. Kreft, voormalig koster van de Bethelkerk in Schiedam, benoemd als koster van de Johanneskerk en neemt tevens de taak van conciërge van het aangebouwde wijkcentrum op zich. Kreft en zijn echtgenote C. Kreft-van de Grijp blijven tot mei 1985 beheerders van Het Anker. Ze worden opgevolgd door het echtpaar Meulmeester.

1985
Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente en M. Meulmeester

Het echtpaar Meulmeester is beheerder tot de sluiting van Het Anker in 1995. Wegens financiële problemen bij de Nederlandse Hervormde Gemeente in Vlissingen worden de kerk en het wijkcentrum verkocht.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Wijkcentrum Het Anker/foto's

Verhalen

Meulmeester vertelt: "Ik heb het eens meegemaakt dat ik boven in ons huis een bruid in haar slipje en bh tegenkwam. Ik moest daar iets halen, maar mijn vrouw was met de bruid naar boven gegaan om haar jurk nog even te strijken. Ik wist dat niet, dus ik liep nietsvermoedend de kamer in waar de bruid in haar ondergoed naar 'de 5 uur show' aan 't kijken was".

De Sloep

Tussen 1963 en 1978 maakt 'De Sloep', de afdeling Vlissingen-Noord van de Hervormde Jeugdraad, gebruik van Het Anker. Het instuifwerk is bedoeld voor jongeren boven de 14 jaar. In het weekend worden er film- en dansavonden georganiseerd. Ook verzorgen leden van de eigen toneel- of muziekgroep een programma.

Parijse Avond

Uit de PZC d.d. 26-11-1963:
Zaterdagavond hield de sectie jeugdwerk De Sloep een instuifavond in Het Anker. De toneel- en muziekgroepen organiseerden een Parijse-avond. Het werkbestuur van zes jongeren nam zelf een groot deel van de sketches voor zijn rekening. Voorzitter Louis Filius bijvoorbeeld speelde de beroemde inspecteur Maigret, die via scherpzinnige verhoren - waarbij hij pijp en revolver hanteert - op het spoor moet zien te komen van de ontvoerders van de Eiffeltoren. In de eigen band The Jets is Louis de drummer. Dit orkestje had veel succes bij het publiek, vooral ook dankzij het optreden van gitarist en solozanger Lex de Meester. Deze Parijse avond kreeg echter het meest Franse accent van accordeonist Jan Talmon, die als solist enkele musettenummers heel vlot wist te brengen.
Ds Y. van der Schoot, voorzitter van de hervormde jeugdraad, sloot deze avond. Hij vertelde dat het bestuur er lang over had gedacht deze avond af te gelasten in verband met het overlijden van president Kennedy. Maar het bestuur vond dat dit toch te negatief zou zijn geweest. Door enkele nummers te laten vervallen en door het dansen achterwege te laten, en bovendien door in het slotwoord van de dominee de gestorven president te herdenken, meende het bestuur meer aan zijn taak te hebben beantwoord.

Bandjes

Bekende bandjes in die tijd zijn o.a. Highway '61 en The Hobble-de-Hoys. De Sloep staat onder leiding van Jan Hintzen (Walk Inn).

Bijzonderheden

  • Het Anker doet vanaf 1967 ook dienst als Clublokaal van de Schaakvereniging Vlissingen (daarvoor in De Sloep) in de Badhuisstraat.
  • •Begin jaren '70 biedt Het Anker ook onderdak aan de smallfilmgroep 'Shot '68'.
  • Bij de sluiting van Het Anker verliezen M. en C.A. Meulmeester hun werk en hun thuis. Omdat de kerk verkocht moet worden gaan Het Anker en de kosterswoning automatisch mee. De gebouwen zitten letterlijk aan elkaar verankerd. Evenals hun voorgangers Kreft hebben de Meulmeesters jarenlang bruiloften, vergaderingen, zanguitvoeringen en kerkdiensten in Het Anker verzorgd. Op het laatst hadden ze 28 vaste betalende groepen en 13 kerkelijke groepen. De laatste bruiloft wordt ongeveer de tweehonderste. Meulmeester krijgt een nieuwe functie binnen de hervormde gemeente, hij wordt koster in de St. Jacobskerk en in 1997 gaat hij naar de Petruskerk.

Zie ook

Externe links

Bronnen