Vlissingen Dronk

Centraal (2)

 

Centraal (2)

Bellamypark 17
4381 CC Vlissingen

 

Centraal (2), Bellamypark 17. Latere namen op Bellamypark 17 zijn: Carlton, De Schouw, Candlelight, Nashville Tennessee en Erna.

Geschiedenis

1939
R.A. Wille-de Poorter

R.A. Wille-de Poorter (v/h 't Hoekje (2) in de Noordstraat) verlaat in 1939 Admiraal De Ruyter in de Emmastraat en neemt haar intrek in Café Flora op Bellamypark 17. Vermoedelijk verandert ze de naam van het café in 'Centraal', want in de Vlissingse Courant van 15-7-1939 adverteert ze namens Café Centraal (2).

1940
M. Elegeert

Mevrouw Wille blijft ook hier niet lang, ze wordt op 5 juli 1940 opgevolgd door Maria Rosalia Elegeert uit Den Haag. Elegeert blijft tot mei 1943 in Centraal en wordt opgevolgd door J. Crinse.

1943
J. Crinse

J. Crinse runt Centraal tot mei 1944. Crinse is afkomstig uit het café P. Crinse aan Koudenhoek 24, wat in september 1940 bij een bombardement zwaar beschadigd is.

1944
J. Hollebrandse

Op 26 mei 1944 wordt het café heropend door J. Hollebrandse. Hij is afkomstig uit Café Novum aan de Houtkade. Het is niet bekend hoe lang Hollebrandse in Centraal zit.

1946
J. Crinse

In 1946 en 1947 duikt de naam Crinse weer op. Hij plaatst in de PZC van 24-9-1946 een advertentie met een oproep 'geen geld of goederen af te geven aan J.J. Crinse-Meyer, daar door hem geen schulden worden voldaan'. In 1958 wordt op Bellamypark 17 Café Carlton van A. Henning gevestigd.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Centraal (2)/foto's

Verhalen

Alcoholvergiftiging

Met dit kopje wordt in de PZC van 5 september 1947 het volgende berichtje geplaatst.
"In het Sint Joseph Ziekenhuis is opgenomen een zeeman die ernstig onwel was geworden na het gebruik van een aantal borrels in een café aan het Bellamypark. De politie heeft alle sterke dranken in bedoeld café in beslag genomen en doen onderzoeken in het laboratorium van de keuringsdienst in Goes. Hierbij bleek dat de kwaliteit van de geschonken borrels goed was, zodat de caféhouder geen schuld treft".
De genoemde caféhouder reageert als volgt: "Ondergetekende maakt hiermee bekend dat één en ander plaats vond in zijn café, zodat verdere reclame overbodig is". Ondertekend door J. Crinse, Bellamypark 17.

Bijzonderheden

  • Rosalia Augusta de Poorter, geboren op 4-9-1900 in Waterlandkerkje. Trouwt daar op 26-1-1920 met Charles Louis Wille. Ze overleed in Koudekerke op 1-4-1993.
  • J. Crinse, in 1938 gehuwd met J.J. Meijer.

Zie ook

Externe links

Bronnen