Vlissingen Dronk

Admiraal De Ruyter

 

Admiraal De Ruyter

Rommelkade 43
Vlissingen

 


Admiraal de Ruyter, Rommelkade 43 (vanaf 1910 Emmastraat 18). Koffiehuis, Café-Restaurant en Vergaderzaal van 1892 tot 1941.

Geschiedenis

1892
Georg Kotte

In 1892 wordt Café De Bruxelles overgenomen door Georg Kotte en hij verandert de naam in 'Admiraal De Ruyter'. De opening is op 5 november 1892.

1905
L.J. de Groot

Op 6 juli 1905 wordt koffiehuis met bierbottelarij Admiraal de Ruijter geveild. Veiling vindt plaats in het koffiehuis zelf. Ook de twee afzonderlijke bovenwoningen aan de Rommelkade en Oranjestraat worden verkocht. Hoogste inschrijver en koper is M. Meijer, hij wordt voor fl. 8.010,= de nieuwe eigenaar van het pand. Lambertus Johannes de Groot wordt de nieuwe exploitant van 'De Admiraal'. Deze De Groot opent op 12 juni 1911 een Café en Melksalon op Boulevard de Ruyter, Juliana.

1911
P. Adriaanse

De Admiraal gaat verder met Piet Adriaanse.

1936
P.C. Dubois

In april 1936 wordt 'Admiraal de Ruyter' openbaar verkocht. Hoogste inschrijver en koper is C.J. Mommaas. Voor fl. 6.050,= wordt hij eigenaar van het café en vier afzonderlijk verhuurde bovenwoningen aan de Oranjestraat 25 (achterkant van Emmastraat). Het is niet bekend of deze Mommaas ook de nieuwe uitbater werd. Op 16 december dat zelfde jaar 1936 wordt 'Admiraal de Ruyter' heropend door P.C. Dubois, afkomstig uit Antwerpen.

1937
R.A. Wille-de Poorter

Weer een jaar later, december 1937, wordt R.A. Wille-de Poorter de nieuwe exploitant, die tot die tijd het café 't Hoekje (2) op Noordstraat 30 bestierde. Ook zij blijft niet lang in Admiraal de Ruyter, want op 21 juli 1938 heropent zij café Flora op Bellamypark 17. In februari 1938 staat Admiraal de Ruyter te huur. Men kan inlichtingen verkrijgen bij de eigenaars P.C. Dubois (hij woont boven de zaak) en R.A. Vierstraete in de Dorpsstraat in Breskens.

1938
J. de Coninck

J. de Coninck wordt de nieuwe huurder. Hij meldt middels een advertentie in de Vlissingse Courant van 9 april 1938 dat hij die dag het bekende café 'Admiraal de Ruyter' heropent. De zaak beschikt over een piano en er is die avond accordeonmuziek.

1938
Louis Verstraaten

Louis Verstraaten wordt op 3 juni 1938 de laatste eigenaar, in mei 1941 wordt het café middels een openbare verkoping verkocht voor fl. 2.790,= aan W. Jansen. Wat de nieuwe bestemming van het pand wordt is niet bekend. Verstraaten (1915) is afkomstig uit Groede en sinds 1935 getrouwd met Susanna Cornelia Dubois (1917), vermoedelijk de dochter van P.C. Dubois, de exploitant van 1936. In 1941 vinden we Verstraaten terug op Walstraat 51 in Café Atlanta (2).

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Admiraal De Ruyter/foto's

Verhalen

De Keersluismoord

Bij het onderzoek naar de moord op het echtpaar Lauwereins in Café Keersluis wordt ook de naam van P.C. Dubois genoemd. Onder potentiële daders waren ook drie zeelieden. Zij konden worden aangehouden nadat Dubois en zijn 'huishoudster' Rachel de politie een signalement hadden verschaft. Een poging van Dubois om bij de politie in een goed blaadje te komen nadat de verhouding tussen hem en de politie was verstoord omdat hij zich in het café te buiten ging aan dubieuze zaken.

Diefstal

Bericht uit de Middelburgse Courant d.d. 5-11-1937:
"W.C. van H., 32 jaar, dekknecht te Vlissingen, thans gedetineerd in het huis van bewaring te Middelburg, werd ten laste gelegd
primair: dat hij op 17 september te Vlissingen heeft weggenomen een geldsbedrag toebehoorende aan R.A. Vierstraete, terwijl hij zich den toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door met een valsche sleutel het café van Dubois waar zich dat geld bevond te openen en vervolgens de geldlade in de toonbank waarin het geld was opgeborgen open te trekken, het slot te beschadigen en die geldlade gedeeltelijk te vernielen.
Subsidiair: dat hij op tijd en plaats voornoemd heeft gepoogd vorenvermelde diestal te plegen, aan welk feit door hem geen verdere uitvoering is gegeven door de omstandigheid dat hij door R.A. Vierstraete die het café binnenkwam, is overvallen waarop hij zijn poging tot diefstal heeft gestaakt.
Eisch: zes maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest."

Klaas Adriaanse zestig jaar achter de drums

Adriaanse drummer.jpg

Uit de PZC d.d. 18-8-1977:
Klaas heeft er -bescheiden als hij is- niet bepaald mee te koop gelopen. Zodoende kon het gebeuren dat de dag waarop hij precies zestig jaar drummer was, wat stilletjes is voorbij gegaan. Maar zestig jaar drummen is niet niks. Dus dat moet maar eens in de krant. Uiteindelijk heeft Klaas Adriaanse in de loop van die zestig jaar bij zoveel jubilea de trom geroerd. Laten we nou ter ere van zijn jubileum de rollen maar eens omdraaien.
Klaas Adriaanse is destijds niet voor z'n lol voor het eerst achter het drumstel gaan zitten. Zijn vader had aan de Emmastraat een café-dancing met vergaderlokalen. Het was een bekend trefpunt, vooral voor marineklanten. Als de Java binnenliep kon je een tijdje later in De Admiraal de Ruyter, de tapperij van Piet Adriaanse bij wijze van spreken over de koppen lopen. Zo druk was het er van de marinemannen. Maar ook veel Vlissingers kenden de weg naar Admiraal de Ruyter. Zij gingen er dansen of kwamen er samen om een bruiloftsfeest te vieren in het achterzaaltje met het podium, waarop familieleden van het bruidspaar hun voor die bijzondere gelegenheid ingestudeerde komische voordrachten opvoerden.
Een broer van Klaas zorgde in die tijd aan de piano voor enig entertainment in de zaak, want die feesten moesten een eind uitlopen, het liefst tot half zes, zes uur in de morgen, want anders was de bruiloft niet geslaagd. Maar een piano alleen is een nogal magere muzikale ondersteuning voor een feest. "Toen ik acht jaar was", vertelt Klaas, "zei mijn vader: je moest maar eens mee gaan drummen. En zo is het allemaal begonnen".
Op latere leeftijd ging Klaas meeverdienen door elders in Vlissingse dancings te gaan drummen. Zoals in het Concertgebouw. Daar had je, vertelt Klaas, veel uitvoeringen, keurig in smoking met bal na. En dan was er een triootje dat voor de muziek zorgde. Je had er bijvoorbeeld het Trio Van Beers en het Trio Hercules, genoemd naar een visbaas die overdag met een karretje over straat liep. We traden ook veel op tijdens kermissen op de dorpen. Dan speelden we half uit. Halverwege de dans stopten we en nadat men dan de man een nikkeltje had betaald, speelden we weer verder.

De centen die Klaas in de muziek verdiende waren zeer welkom, vooral in de crisistijd, toen hij niet aan de slag kon komen. Klaas vertelt: "Overdag studeerde ik onder meer waterbouw en wegenbouw en 's avonds speelde ik ergens soms tot diep in de nacht op een of ander feest. In die tijd zijn mijn vrouw en ik -we zijn tien jaar verloofd geweest vanwege het feit dat ik geen werk kon vinden- van armoe een bloemenzaak begonnen aan de Scheldestraat. De muziek bleef echter belangrijk veel tijd opslokken. Klaas vertelt over de tijd toen hij deel uitmaakte van het ensemble Jesaijes, een bekende Zeeuwse combinatie, waaruit later enkele leden hun weg vonden naar het beroepswerk als musicus. Het waren tijden van hard werken en naar verhouding nog weinig verdienen. We kregen vier gulden als we tot twee uur 's nachts speelden. En speelden we tot vier uur dan kregen we de man zes gulden. Ja, en na de oorlog hadden we de tijd van de Babytonband, de band van Baby den Toonder dus. En even later bladeren we samen albums door met fotomateriaal over de grote revue, Herfstsymfonie geheten, die het Babytonorkest samen met een revue en cabaretgezelschap onder regie van Middelburger Jo Julianus opvoerde voor volle zalen. In latere tijden ging Klaas meer drummen bij kleinere ensembles. Hij noemt namen van Jan Groenewoud, Leen Zietse, Baby den Toonder en Anton Boer.
Praten met Klaas Adriaanse betekent over vroeger, over de dansfeesten bij Willemientje, over de conferencier Kees de Ruyter, over de revues van d PZEM. Het drumstel waarachter hij zestig jaar geleden min of meer noodgedwongen terecht kwam, bleek in de loop van die jaren een instrument te zijn waarbij Klaas zich goed voelde. "Ik ben een beweeglijk mens. Op die drums kan ik me uitleven, ook al is het tegenwoordig allemaal anders. Vroeger zong je als drummer ook nog door een megafoon". Terugkijkend op die zestig jaar zegt Klaas: "het is een mooie maar ook wel zware tijd geweest. Het gebeurde wel dat we 's morgens om tien uur met spelen begonnen. En 's nachts zaten we nog. Als het druk was kon je niet eens een plasje doen. Je moest er wat van zien te maken. Want je wist het: als het niet goed was namen ze de volgende keer een ander.

Bijzonderheden

  • Lambertus Johannes de Groot. Geboren in Vlissingen op 23-02-1874. Trouwt op 17-12-1909 met Marie Bertha Anna Riedel. Van 1911 tot 1915 is hij kastelein in Juliana, van 1912 tot 1919 zit hij in L'Esperance en in 1922 opent hij Pension De Groot.
  • P.C. Dubois, komt uit Antwerpen. Geboorte- en overlijdensdatum zijn niet bekend. Hij was gehuwd met Rachel Augusta Vierstraete. Zij overleed op 28-12-1973 in Oostburg.
  • Rosalia Augusta de Poorter, geboren op 4-9-1900 in Waterlandkerkje. Trouwt daar op 26-1-1920 met Charles Louis Wille. Ze overleed in Koudekerke op 1-4-1993.
  • De damclub D.I.D. (Dammen Is Denken) komt wekelijks bij elkaar in het achterzaaltje van Admiraal de Ruyter. De vereniging is opgericht in 1925 en viert in 1935 het 10-jarig bestaan. Zie de foto op Admiraal De Ruyter/foto's. Later verhuist de damclub naar zaal Concordia in de Palingstraat.
  • Admiraal de Ruyter is omstreeks 1908 clublokaal van de postduivenvereniging 'De Posthoorn'.

Zie ook

Externe links

Bronnen