Vlissingen Dronk

International

 

International

Beursplein 3
Vlissingen

 

Café International, in 1886 begonnen op Beursplein D 31, later Beursplein 3.

Geschiedenis

1886
A. Pot

A. Pot meldt middels een advertentie de opening van Café International op 15 augustus 1886 in de gewezen Belgische Loodsensociëteit, die is verhuisd naar de Boulevard. Op 6 september maakt hij aan zijn geëerde stad- en landgenoten bekend dat hij is verhuisd van De Beurs naar de voormalige sociëteit in wijk D no. 31 aan het Beursplein.

1887
Wed. A. Pot-Step

Op 1 mei 1887 is Adriaan Pot overleden, in de rouwadvertentie meldt zijn weduwe A. Pot-Step dat de zaak op dezelfde voet zal worden voortgezet. Ze biedt in juli 1889 diverse inventaris te koop aan wegens opheffing van de zaak. In 1895 wordt de weduwe Pot-Step, Palingstraat K69b, aangesteld als 'Hoofdagentesse voor Zeeland' door sigarenfabrikanten Eugène Janssens en Tuijter te Zwolle.

1890
P.A. van der Peijl

De opvolger van Pot wordt Pieter Abraham van der Peijl. Deze Van der Peijl was eerder eigenaar van het Logement en Koffiehuis De Witte Leeuw op de Varkensmarkt en Het Nederlands Koffiehuis op de Markt in Middelburg. Ook heeft hij het Maastrichts Bierhuis "Bierhuis Van der Peijl" aan de Bellamykade. Hij heropent International op 1 februari 1890. Op 1 mei 1891 worden 'meubilaire goederen en herberg-gerief' openbaar verkocht in het huis van Van der Peijl. Dit vermoedelijk in verband met zijn intrede in het café op Wagenaarstraat I 45. Een maand eerder is zijn bierbottelarij overgenomen door A. Dobbelaar. Van der Peijl is sinds 1883 getrouwd met logementshoudster Wilhelmina Ste(e)vens van De Lindeboom In Middelburg

1891
P.V. Mauroux

Na het vertrek van Van der Peijl volgt P.V. Mauroux. Hij vraagt zowel in april als in juni 1891 vergunning voor verkoop van sterke drank in het klein in perceel Beursplein D 31. Mauroux had eerder een slijterij in de Middelburgse Spanjaardstraat.

1891
J. de Swart

Tegelijkertijd krijgt J. de Swart eenzelfde vegunnning, maar dan voor het bovenlokaal van Beursplein D 31. Vanaf 1893 wordt in het pand Het Tehuis voor Zeelieden gevestigd.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op International/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

  • In maart 1897 komt er nog een verzoek van de Fa. Meijer Reuser & Co. om de vergunning te mogen voortzetten. Of deze ook is verleend is niet bekend. Het pand wordt in de zomer dat jaar afgebroken en herbouwd voor bewoning door makelaar B. Stofkoper.
  • Bericht uit de Vlissingse Courant van 11 juni 1897:

Het pand aan het Beursplein D 31 dat nu afgebroken en herbouwd zal worden, heeft in betrekkelijk korte tijd verschillende lotsverwisselingen ondergaan. Van ene burgersociëteit werd het een sociëteit voor de Belgische loodsen. Daarna werd het ingericht tot Zeemanshuis, welke nuttige stichting echter door gebrek aan ondersteuning een kwijnend leven leidde om tenslotte opgeheven te worden. In zijn nieuwe gedaante zal het tot woning en kantoor voor de makelaar, de heer B. Stofkoper, strekken.

Adriaan Pot

  • Getrouwd op 1-7-1857 met Catharina van Vlaanderen (overleden 29-8-1863)
  • Hertrouwd op 1-3-1865 met Hendrina Petronella Johanna Step
  • Van ca. 1852 tot 1868 in De Zwaan Souburg
  • Van 1868 tot 1873 in De Campveerse Toren in Veere
  • Van 1875 tot 1884 in Bellevue (2) aan de Pottenkade
  • Van 1884 tot 1886 in Stadskoffiehuis De Beurs
  • Van 1886 tot 1887 in International aan het Beursplein
  • Overleden 1-5-1887

Johannes de Swart, geboren in 1845 in Gilze-Rijen. Op 3-6-1869 in Vlissingen getrouwd met Johanna Maria van de Velde uit Biervliet. De Swart overleed op 12-6-1896, zijn weduwe op 28-4-1925.

Zie ook

Externe links

Bronnen