Vlissingen Dronk

À La Ville De Bruxelles

 

À La Ville De Bruxelles

Rommelkade 43
Vlissingen

 

Café aan de Rommelkade van 1873 tot 1892. Vanaf 1910 heet Rommelkade Emmastraat. Bruxelles wordt opgevolgd door Admiraal De Ruyter.

Geschiedenis

1873
R. Bartijn-Visser

Café à la Ville de Bruxelles vindt zijn oorsprong in 1873. De weduwe Regina Bartijn-Visser is dan eigenares van Koffiehuis "à la Ville de Bruxelles".
Er worden bals en concerten georganiseerd, openbare verkopingen en vergaderingen gehouden. Op 1 mei van dat jaar draagt ze haar koffiehuis over aan A. Monjé.

1873
A. Monjé

Onder leiding van zijn dochter Johanna, zet A. Monjé het café op dezelfde voet voort. Hij richt tevens een restauratie in.

1876
H.J. Muijshoud en R. Bartijn-Visser

De weduwe Bartijn trouwt in juli 1879 met H.J. Muijshoud, die waarschijnlijk de zaal dan al sinds 1876 in handen heeft. Een jaar later kondigt Muijshoud in een advertentie zijn vertrek naar elders aan met 'een hartelijk vaarwel' aan vrienden en bekenden.

1877
H. Hoeijmans en A.M.H. Hoeijmans-van Dun

Op 7 november 1877 vindt overname plaats door Henri Hoeijmans. Deze Hoeijmans blijft eigenaar tot zijn overlijden in april 1888, zijn weduwe A.M.H. Hoeijmans-van Dun vraagt direct vergunning aan om de zaak voort te zetten. Een maand later verschijnen advertenties in de Vlissingse Courant van een notaris, dat vorderingen op H. Hoeijmans voor 15 mei gemeld kunnen worden en in juni wordt het pand verkocht voor fl. 9.700,- aan C.J. Rekkers. Daarna is niets meer vernomen van de familie Hoeijmans.

1888
J. Daalhuijzen

Johannes Daalhuijzen vraagt vergunning m.i.v. 15 juli 1888 en blijft er eigenaar tot 1892.
In 1892 wordt "De Bruxelles" overgenomen door Georg Kotte en gaat Admiraal De Ruyter heten.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op À La Ville De Bruxelles/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

  • Regina Visser was gehuwd met Carolus Philippus Bartijn (overleden 15 mei 1867). Ze hertrouwt op 10 juli 1879 met Hendrik Joannes Muijshoud. Op 10 april 1895 overlijdt ze op 76-jarige leeftijd.
  • Hendrikus Matheus Hoeijmans, geboren in Breda. Gehuwd met Anna Maria Huberta van Dun. Hoeijmans overleed op 18-4-1888
  • Johannes Daalhuijzen, geboren in 1850. Trouwt in 1872 met Johanna Verkam. Van 1888 tot 1892 zit hij in À La Ville De Bruxelles aan de Rommelkade. Van 1894 tot 1910 is hij exploitant van Sociëteit Wilhelmina op de Kleine Markt. In 1907 wordt hij de eerste uitbater van het Wilhelmina Badpaviljoen. Daalhuijzen overleed op 31-1-1921. Echtgenote Johanna overleed op 15-3-1916, twee dagen na hun zoon Johannes.

Zie ook

Externe links

Bronnen