Vlissingen Dronk

Wilhelmina Badpaviljoen

 

Wilhelmina Badpaviljoen

Boulevard Bankert 110
Vlissingen

 

Badpaviljoen Wilhelmina, van 1907 tot 1937 op Boulevard Bankert. In de begin jaren café-restaurant annex pension, groeit later uit tot dans- en feestzaal. Opvolgers zijn Intime en Cosy Corner

Geschiedenis

1907
J. Daalhuijzen

Het 'Badpaviljoen Wilhelmina' wordt op 5 mei 1907 voor het publiek geopend. Eigenaar J. Daalhuijzen hoopt op druk bezoek te mogen rekenen, daar het paviljoen een heerlijk Land- en Zeezicht biedt. Op 3 oktober 1907 plaatst hij een advertentie waarin hij zijne inrichting beleefd aanbeveelt tot het geven van partijen, bruiloften en diners. Bewijzen van tevredenheid ter inzage. Daalhuijzen is ook eigenaar van de sociëteit Wilhelmina aan de Kleine Markt.

1912
N.V. Zeebad Vlissingen en C. Appels

Vanaf 1 mei 1912 wordt het paviljoen eigendom van N.V. Zeebad Vlissingen, evenals het Grand Hotel des Bains, het Strandhotel, Hotel Noordzeeboulevard en Hotel Zeeland. Directeur van de N.V. is J.G. Meijer, de exploitatie van Wilhelmina komt in handen van C. Appels.

1914
M. Mol

Van 1914 tot 1924 is M. Mol de exploitant van Wilhelmina. Hij zat voorheen in Royal (2) aan de Badhuisstraat. Daarna neemt hij het beheer over van het tegenoverliggende Badpaviljoen. In 1918 wordt het Wilhelminapaviljoen openbaar verkocht.

1924
Onbekend

Op 6 februari 1924 wordt Paviljoen Wilhelmina opnieuw publiek verkocht. Koper is A. Caljé, voor fl. 14.600,- wordt hij de nieuwe eigenaar.

1925
F. Ots

Het nieuwe seizoen 1925 wordt geopend door Franz Ots (eigenaar Concertgebouw).

1935
Onbekend

In januari 1935 vindt wederom openbare verkoping plaats. Café-Restaurant Wilhelmina wordt voor fl. 4130,- verkocht aan A. Looten uit Middelburg. In december 1936 volgt opnieuw verkoop, nu bij inschrijving. In het nieuwe seizoen 1937 wordt Wilhelmina opgevolgd door Intime. Na de oorlog komt hier het bekende Cosy Corner.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Wilhelmina Badpaviljoen/foto's

Verhalen

Jeu de Baraque

Een nieuwe attractie in Wilhelmina in augustus 1908 is een biljart waarop jeu de baraque gespeeld kan worden. Dit spel wordt beschouwd als een jeu d'adresse (behendigheidsspel) en kan niet gerekend worden onder de spelen die men rangschikt als jeux de hasard (kansspelen). Eigenaar Daalhuijzen heeft al direkt schoon genoeg van de openbare beoefening van het spel in zijn zaak. Het zou hem anders zijn voorgespiegeld dan in werkelijkheid het geval blijkt te zijn. Hij besluit daarom reeds de eerste avond om het niet lang toe te staan. Vooral omdat hij de goede naam die zijn zaak geniet niet in gevaar wil brengen gaat hij het zelfs helemaal verbieden. In overleg wordt het spel verplaatst naar de IJssalon Van der Steen op Boulevard Evertsen. Van der Steen kan zelf bepalen wie hij toelaat, minderjarigen zullen beslist geweerd worden.

Bijzonderheden

  • De opening in 1907 gaat met 'eenige feestelijkheden gepaard'. Eigenaar Daalhuizen biedt leden van de burgersociëteit Wilhelmina en hun dames een soirée aan, gevolgd door een bal. Genoemde sociëteit viert dan tevens haar 10-jarig bestaan.
  • Johannes Daalhuijzen, geboren in 1850. Trouwt in 1872 met Johanna Verkam. Van 1888 tot 1892 zit hij in À La Ville De Bruxelles aan de Rommelkade. Van 1894 tot 1910 is hij exploitant van Sociëteit Wilhelmina op de Kleine Markt. In 1907 wordt hij de eerste uitbater van het Wilhelmina Badpaviljoen. Daalhuijzen overleed op 31-1-1921. Echtgenote Johanna overleed op 15-3-1916, twee dagen na hun zoon Johannes.
  • J. Daalhuijzen dient in 1909 een verzoek in om een vergunning boven het maximum, daar 'de localiteit volgens zijn mening, deel uit maakt van een buitengewone inrichting van maatschappelijk verkeer'. Burgemeester en wethouders achten het echter onvruchtbaar om het verzoek voor de inrichting van de heer Daalhuizen te doen, daar de vereisten in artikel 5 der drankwet gesteld, hier in mindere mate aanwezig zijn dan bij het Badpaviljoen. Zij stellen daarom voor afwijzend op het adres te beschikken en aldus wordt besloten.
  • Franz Ots (Schwieringhausen 27-7-1894) is op 11-12-1916 gehuwd met Johanna Christina Dons (Woensdrecht 25-6-1896). Ze krijgen drie kinderen, Hermanus Albertus (10-6-1916), Maria (25-11-1917) en Adriana Christina (15-8-1922). In april 1920 komt het gezin uit Rotterdam naar Vlissingen en trekt tijdelijk in op het adres Boulevard Bankert 90 (L'Esperance). Nog datzelfde jaar wordt Franz exploitant van het Concertgebouw en het gezin verhuist naar de Emmastraat. In 1925 heeft Franz ook het beheer over het Wilhelmina Badpaviljoen. In 1948 trekt hij zich terug uit de directie van het Concertgebouw. Hij overlijdt in 1964.

Zie ook

Externe links

Bronnen