Vlissingen Dronk

Boschweg

 

Boschweg

Boschweg 175
Vlissingen

 

Café Boschweg, Café met speeltuin aan de Boschweg.

Geschiedenis

1922
A.P. Bakker

A.P. Bakker heeft begin jaren twintig bij het vliegveld het Café Maldeghem. Kort daarna adverteert hij voor de speeltuin bij Café Boschweg. Hij wordt in 1923 opgevolgd door J. Clowting

1923
J. Clowting

J. Clowting neemt in 1923 het café aan de Boschweg over van Bakker en gaat zich de komende zestien jaar intensief bezighouden met de exploitatie van de speeltuin. In 1939 vertrekt Clowting, het café en de speeltuin moeten wijken voor uitbreiding van het vliegveld.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Boschweg/foto's

Verhalen

De Hofstede

In maart 1921 wordt door notaris J.L. van der Harst in Café Dorpszicht te Oost- en West-Souburg openbaar te koop aangeboden de zeer gunstig gelegen hofstede 'Maldegem'. Koper van het huis met een deel van de grond ter grootte van 2 gem. 160 r. is de heer J. Mommaas voor fl. 14.290,-. Mommaas is niet de enige eigenaar, maar samen met de heren A. Botting, J. Clowting en koffiehuishouder A.P. Bakker. In 1922 volgt de sloop van de schuur en een verbouwing van het huis en baat de heer A.P. Bakker er een café uit. Dit café wordt later voortgezet door de heer J. Clowting. Het geheel wordt uitgebreid met een speeltuintje.
Als gevolg van de aanleg van het vliegveld moet er ruimte worden gemaakt en na de inval van de Duitse troepen wordt de omgeving van het vliegveld geheel vrij gemaakt van bebouwing. Dit is het definitieve einde van een langzaam maar zeker ontluisterde hofstede.

Baas in de speeltuin

Na de sluiting van het café maakt de jeugd dankbaar gebruik van de speeltuin. Er is geen eigenaar meer die je om een dubbeltje komt vragen of je lastig valt met de vraag 'welke consumptie je wenscht te gebruiken'. De speeltuin en het café Boschweg zullen in verband met de uitbreiding van het vliegveld moeten verdwijnen. De bewoners zijn inmiddels vertrokken zodat alles nu onbeheerd staat.

Bijzonderheden

A.P. Bakker heeft van 1906 tot 1911 Café Internationaal (2) in de Noordzeestraat

Zie ook

Externe links

Bronnen