Vlissingen Dronk

Breskens Veerhuis

 

Breskens Veerhuis

Palingstraat 172
Vlissingen

 

Palingstraat wijk K nr. 172, Logementhouders- en Herbergiers Affaire. Na de hernummering wordt dit Palingstraat 11.

Geschiedenis

1868
C.F. Thienpond en T.D. Thienpond-Verroest

Een 'burger logement', gerund door Carolus Franciscus Thienpond of beter gezegd door zijn echtgenote Toria Dorothea. Na het overlijden van Carolus vindt in juli 1869 in het logement zelf de verkoop plaats van 'de logementhouders- en herbergiersaffaire, genaamd Het Breskens Veerhuis. Ook het er naast gelegen huis en erf op nr. K 173 wordt te koop aangeboden.

1872
I. de Leeuw

In juni 1872 wordt de logementsaffaire opnieuw te koop aangeboden.

1877
W. Jansen

W. Jansen neemt op 13 december 1877 het Logement annex Koffiehuis over van I. de Leeuw. Hij verzoekt hierbij "dat hij zich in de gunst, welke hij in zijne slijterij aan den hoek van de Oranjestraat steeds heeft mogen genieten, bij voortduring te mogen verheugen". Een advertentie uit april 1882 meldt 'verandering van zaak' en er wordt enig inventaris aangeboden.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Breskens Veerhuis/foto's

Verhalen

In een advertentie van 27-9-1878: Logement BRESKENS VEERHUIS Palingstraat te Vlissingen. "Meermalen opgemerkt hebbende dat gij ingezetenen dezer gemeente nog van gedachte zijt dat bovengenoemd Logement en Koffijhuis door den heer I. de Leeuw gehouden wordt, zoo maak ik UEd. door deze bekend dat bovengenoemd Logement reeds circa een jaar door mij ondergeteekende is overgenomen en beveel mij alzoo bij voorkomende gelegenheden aan, hopende door eene prompte en eene civiele bediening de gunst van U allen waardig te worden zoo noem ik mij, UEd. Dw. Dienaar W. Jansen.

Bijzonderheden

  • Carolus Franciscus Thienpond, is gehuwd met Toria Dorothea Verroest. Opmerkelijk is dat zij officieel Antoinette Christine heet, in officiële stukken wordt ze meerdere malen genoemd als Toria Dorothea. Ze is een dochter van Anna Maria Donsen (zie De Engel). Carolus overleed op 2-5-1869, de weduwe Toria op 22-12-1871.
  • Het pand Palingstraat K 172 is tot 1868 een woonhuis en doet tot 1882 dienst als logement Het Breskens Veerhuis. Het buurpand op K 173 is van ca. 1795 tot ca. 1825 Herberg De Deensche Vlag geweest en werd daarna woonhuis.

Zie ook

Externe links

Bronnen