Vlissingen Dronk

Burger Hotel Pension

 

Burger Hotel Pension

Kromme Elleboog 7
Vlissingen

 

Burger Hotel Pension, een "2e rangs" logies voor burgers, tussen 1922 en 1936 Kromme Elleboog 7.

Geschiedenis

1922
A. Bom

Het Burger Hotel Pension was gevestigd in het voormalig "Tehuis voor Militairen" en stond in het hoekje van de Kromme Elleboog, een straatje tussen de Noordstraat en de Oude Markt. In 1922 komen we het voor 't eerst tegen met als eigenaar Adr. Bom. Deze Bom plaatst in 1922, 1924 en 1925 Gelukkig Nieuwjaar advertenties.

1935
W. de Vries

In juni 1935 wordt het hotel heropend door W. de Vries die het hotel ook aanprijst voor vaste kostgangers.

1936
A. Bom

Een jaar na W. de Vries vinden we A. Bom weer terug in het Burger Hotel. Het is niet bekend tot wanneer Bom de exploitant is geweest. In oktober 1948 wordt het pand met erf in het Concertgebouw openbaar verkocht. Men belooft een huuropbrengst van fl. 520,-, de lasten bedragen fl. 69,61.

Foto's

Verhalen

Bijzonderheden

  • In januari 1902 worden de panden F 46 en 47 openbaar verkocht (na de omnummering zijn dit de nrs. 7 en 9). Het huis op nr. 46 -zijnde het Militair Tehuis- wordt voor fl. 2630,- verkocht aan A. Meerman.
  • Advertentie 31 december 1928: "Voor oprichting eener nieuwe zaak, 2e Rang Burger Hotel-Pension, op zeer gewenschten stand, worden gevraagd een paar jonge gehuwde menschen met vakkennis"
  • W. de Vries in een advertentie 29 juni 1935: "Je adres voor nasi-goreng".
  • Artikel 9-4-1951 meldt aanvraag verlof voor verkoop zwak alcoholische dranken in 't klein (verlof A) door Wed. C. de Rooij-Poppe.
  • Artikel 25-9-1961 meldt dat eigenaar van Kromme Elleboog 7, de heer G.H. Bos, voor het pand een overeenkomst van ruiling aangaat met de gemeente Vlissingen. De Kromme Elleboog wordt prooi van de sanering.

Zie ook

Bronnen