Vlissingen Dronk

Tehuis voor Militairen

 

Tehuis voor Militairen

Kromme Elleboog F 46
Vlissingen

 

Tehuis voor Militairen, in het hoekje van de Kromme Elleboog op nummer F 46, bij de omnummering gewijzigd in nr. 7.

Geschiedenis

1902
A. Meerman

In januari 1902 worden de panden F 46 en 47 in de Kromme Elleboog openbaar verkocht. Het huis op nr. 46 -zijnde het Militair Tehuis- wordt voor fl. 2630,- verkocht aan A. Meerman. In november 1904 wordt hij voor fl. 1205,- ook eigenaar van nummer F 47. Meerman gaat op 1 juli 1913 met pensioen. Het bestuur van het Tehuis neemt het beheer van hem over.

1913
Bestuur Tehuis voor Militairen

Secretaris P.J. Kruijsse wordt de contactpersoon in het Tehuis. In december 1915 vraagt het Bestuur een vergunning aan voor de verkoop van alcoholvrije drank. In het voorjaar van 1921 wordt het Tehuis te koop aangeboden. A. Meerman verhuist naar Goes, vermoedelijk is hij na zijn pensionering in het gebouw blijven wonen. Het Tehuis wordt verplaatst naar het Bellamypark waar het in juni 1921 feestelijk wordt geopend (zie Militair Tehuis De Meerpaal).

Foto's

Verhalen

  • Het militaire tijdschrift De Krijgsman bevat korte mededelingen omtrent de toestand van Militaire Tehuizen. Over het Tehuis in Vlissingen meldt het blad in juli 1904: "Klacht betreffende de moeilijkheid de militairen in het Tehuis te krijgen. Sedert november jl. werden de cathechisatiën in het Tehuis gehouden, hetgeen een zeer gunstige invloed had op het bezoek".

Bijzonderheden

  • Artikel 25-9-1961 meldt dat eigenaar van Kromme Elleboog 7, de heer G.H. Bos, voor het pand een overeenkomst van ruiling aangaat met de gemeente Vlissingen. De Kromme Elleboog wordt prooi van de sanering.

Zie ook

Bronnen