Vlissingen Dronk

CJMV Verenigingsgebouw

 

CJMV Verenigingsgbouw

Noordstraat 34
Vlissingen

 

Oorspronkelijk gebouw der Christelijke Jongelings Vereniging 'Gelijk aan het Mosterdzaad', in 1911 aangekocht als vergaderlokaal. De inwijding vindt plaats op 16 november. Later in gebruik als Verenigingsgebouw van het 'Christelijk Jonge Mannen Verbond' C.J.M.V. In de zaal worden ruilbeurzen en vergaderingen gehouden en bruiloften en partijen gevierd, er is een vergunning voor de verkoop van sterken drank in het klein. In de loop van de tijd verandert de naam van CJMV-gebouw in Hervormd Verenigingsgebouw.

Geschiedenis

1926
A. van Splunder

Vanaf ca. 1926 is Anthonie van Splunder exploitant van het gebouw. Hij adverteert met verhuur van glas- en aardewerk voor bruiloften en partijen op het adres Noordstraat 34 en vermeldt hierbij zijn voorgangster weduwe Puijpe in de Walstraat. Na bijna 17 jaar concierge geweest te zijn bij de Christelijke Vereniging van Jonge Mannen overleed Van Splunder op 15 augustus 1942, slechts 44 jaar oud.

1950
A.J. Kievit

In april 1950 wordt een horecavergunning voor Verlof A verleend aan A.J. Kiviet.

1957
A. Geuze

In 1957 komt de vergunning op naam van A. Geuze. Het is niet bekend tot wanneer Geuze beheerder is geweest. In 1964 besluit de gemeente het pand met inventaris aan te kopen. Een paar jaar later wordt het i.v.m. de sanering gesloopt.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op CJMV Verenigingsgebouw/foto's

Verhalen

De C.J.M.V.-Bazaar

De C.J.M.V.-bazaar die op 7, 8, 9 en 10 april gehouden werd ten bate van het C.J.M.V.-gebouw en het aflossen van de daarop rustende schuld, heeft zich in een bijzonder grote belangstelling mogen verheugen. Het is dan ook niet te verwonderen, dat na aftrek van de gemaakte onkosten nog een aardig sommetje voor het beoogde doel overgeschoten is. De netto-opbrengst bedraagt namelijk fl. 1.566,00, een bedrag dat gezien de lage prijzen voor attracties en consumpties, bijzonder hoog genoemd mag worden. Wij zijn dan ook alle bezoeksters en bezoekers zeer dankbaar voor de vele dubbeltjes die zij op de bazaar hebben laten rollen.
Doch niet alleen de bezoekers zijn wij dank verschuldigd: allen die op welke wijze ook tot het welslagen van de bazaar hebben meegewerkt, betuigen wij hierbij onze oprechte dank! Wij denken hier in het bijzonder aan degenen die door het schenken van geld of goederen ons werk steunden; aan hen, die door medewerking op de bazaar-avonden of op 'de bonte avond' zich verdienstelijk hebben gemaakt; aan de personen die geheel belangeloos de aardappelen voor onze patat-friteskraam schilden; aan de exploitant van De Oude Vriendschap, wie geen moeite teveel was om ons van dienst te kunnen zijn; aan....maar laten wij eindigen met het opsommen van al de mensen die ons zo buitengewoon ter wille zijn geweest! Laat dit voldoende zijn, nl. dat ieder die op enigerlei wijze heeft meegewerkt, van onze oprechte dank verzekerd kan zijn!
Als eenmaal de tijd aangebroken zal zijn dat de C.J.M.V.-ers het vernieuwde interieur van hun gebouw zullen aanschouwen, zullen zij steeds opnieuw herinnerd worden aan de prettige dagen van 7-10 april waarop zij van zoveel zijden een warme sympathie en spontane medewerking voor hun werk hebben mogen ervaren!
HET C.J.M.V.-BAZAARCOMITË
Uit: Vlissingse Courant 23 april 1937

Carnavalsavond van Jonge Strijd

"Jonge Strijd", de jeugdorganisatie van de NVV, houdt op 15 februari 1964 een carnavalsfeestje in het verenigingsgebouw. Bij alle Vlissingse scholen voor voortgezet onderwijs waren posters opgehangen. Ik geloof dat de entree 1 gulden was. Er waren ruim 100 jongeren aanwezig, toen een ongekend groot aantal. Muziek was er van de Vlissingse band The Skybolts, die toen nog speelde voor 25 gulden. De twee gitaristen in het midden zijn Ron van der Meer en Wim de Meurichy. De andere namen weet ik niet meer. Op die avond was een geïmproviseerde Raad van Elf die allemaal in pyjama liepen met John Brosens -nu een bekende thrillerschrijver- als Prins Carnaval.

Bijzonderheden

Voordat het pand in 1911 werd aangekocht deed het dienst als 'Bazar van Ongeregelde Goederen' van Herman Fastenau

Zie ook

Externe links

Bronnen