Vlissingen Dronk

Coomans

 

Coomans

Smallekade 15
4381 CE Vlissingen

 

Café van W.D. Coomans aan de Smallekade 15, opvolger van Buning. Het café wordt in 1946 overgenomen door C.F. Dekker en krijgt de naam Corner House. Later volgen hier The Flying Dutchman, Nationaal en Scandalous.

Geschiedenis

1927
W.D. Coomans

Coomans neemt Café Buning in 1927 over van de weduwe Buning-van Dam. De eerste jaren handhaaft hij de naam Buning maar in 1934 adverteert hij als Café Coomans. In 1946 wordt het café overgenomen door C.F. Dekker die er zijn Corner House heropent.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Coomans/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

Overdracht stukje grond

"Bij raadsbesluit van 28 april 1922, nr. 23, werd aan A. van Dam, weduwe van H. Buning, verhuurd een gedeelte van het perceel kadastraal bekend Sectie E nr. 1806 (thans 2087), ter oppervlakte van 27.17 m2, liggende voor haar café Beursstraat 14, teneinde daarop een veranda te kunnen bouwen. De huur van deze grond werd bepaald op 6% van de geschatte waarde ad fl. 50,- per m2 en bedraagt alzo fl. 82,- per jaar. In een overgelegd adres verzoekt de heer W.D. Coomans, thans eigenaar van het perceel Beursstraat 14, de huur van bovenomschreven stukje grond aan hem over te dragen, waarmede de tegenwoordige huurster zich kan verenigen. Adressant verzoekt tevens de huurprijs ad fl. 82,- te verlagen."

Externe links

Bronnen