Vlissingen Dronk

Cosmopolitain

 

Cosmopolitain

Coosje Buskenstraat 52
Vlissingen

 

In het voormalig verenigingsgebouw "Elim" in de Coosje Buskenstraat wordt door A.W. Smits in juni 1907 een Hotel-Café-Restaurant geopend. Het krijgt de naam "Cosmopolitain". Eigenaar Smits stelt in de jaren erna verschillende exploitanten aan: H. van Ravesteijn, J.J. Moens en Chr. Keersemaker. Cosmopolitain was de voorloper van Bioscoop Alhambra.

Geschiedenis

1907
A.W. Smits
1907
H. van Ravesteijn
1909
J.J. Moens

Cosmopolitain wordt in januari 1909 overgenomen door J.J. Moens, een stoffeerder met een bedrijf in de Nieuwstraat. In zijn openingsadvertentie meldt hij dat de stoffeerderij op dezelfde voet wordt voortgezet. Het bedrijf verhuist in december 1911 naar Lange Groenewoud, in juni 1912 gaat 'stoffeerder en pianist' Moens failliet.

1910
C.F. Keersemaker en M.V. Keersemaker-Busquet

In de laatste jaren wordt Cosmopolitain geëxploiteerd door het echtpaar Christiaan Frederik Keersemaker en Marie Victoire Busquet. Keersemaker vertrekt in 1912 naar Hotel Goes. In 1913 staat hij geregistreerd als gefailleerde hotelhouder.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Cosmopolitain/foto's

Verhalen

Bedrijfsongeval

Bericht Vlissingse Courant 27-2-1908:
"De heer Weltevreden uit Zierikzee die met zijn reuzen-gramophoon een voorstelling zou geven in het hotel Cosmopolitain, kwam gisterenavond met zijn wagen op de Koningsweg tegen de rails van de Staatsspoor terecht. Tengevolge hiervan viel een kist waarin zich het toestel en verschillende apparaten bevonden te water, waardoor de voorstelling hedenavond niet kan doorgaan.

Dankbetuiging

Een advertentie in de Vlissingse Courant d.d. 28-6-1910:
"Ondergetekenden, wagenbestuurders der Rotterdamse Electrische Tram Maatschappij, tijdelijk gedetacheerd geweest als instructeurs alhier, geven bij deze hunnen dank te kennen aan de Directie voor de heusche behandeling; voor de goede verzorging aan den Heer Chr. Keersemaker, exploitant van het Hotel-Café 'Cosmopolitain', over wiens behandeling zij zoo uitstekend tevreden zijn en eindelijk aan het reizend publiek voor hunne medewerking, door de aandacht der wagenbestuurders niet te trachten af te leiden door praten en vragen".
G. de Ruiter
J. van de Net
C. Pasmooij
J. Bliek

Bijzonderheden

  • Christiaan Frederik Keersemaker, geboren Middelburg 16-8-1867. Op 23 mei 1892 gehuwd met Marie Victoire Busquet. Keersemaker vertrekt in 1912 uit Cosmopolitain naar Hotel Goes. In 1913 staat hij geregistreerd als gefailleerde hotelhouder.

Schaatsbaan

In oktober 1907 wordt een heuse schaatsbaan geopend in Cosmopolitain. De aanwezige toeschouwers genoten van de vermakelijke scènes die zich op de ijsbaan afspeelden. Het belooft een gezellige winter te worden in het café.

Het Alhambra

A.W. Smits start omstreeks 1911 cinematografische voorstellingen in gebouw Cosmopolitain, in Cinema Pathé Frères. Dit is het begin van wat een jaar later Bioscoop Alhambra zal worden.
Artikel in de Vlissingse Courant van 31-8-1912:
"Het zal velen opgevallen zijn dat de bioscoopvoorstellingen in 'Cosmopolitain' sedert enige tijd gestaakt zijn. De reden hiervan is dat dit gebouw geheel gerestaureerd wordt. De heer A.W. Smits was er van overtuigd dat zijn inrichting niet meer aan de hedendaagse eisen voldeed en daarom heeft hij een radicale oplossing gezocht door 'Cosmopolitain' in elk opzicht up-to-date te laten inrichten.
Sedert enige weken is men met de restauratie begonnen, welke is opgedragen aan de heer W. Anker. Het te restaureren gebouw, dat na de heropening 'Alhambra' zal worden gedoopt, zal plaats bieden voor ongeveer 500 personen doordat ook een grote galerij zal worden gemaakt. In het geheel zullen er vijf rangen komen, nl. balkon, 1e rang, galerij, 2e en 3e rang. Bij de verbouwing zal ook een toneel worden gemaakt, waardoor het mogelijk wordt daar ook variété- en andere voorstellingen te geven. De projectiekamer waardoor de cinematografische beelden op het doek worden geworpen, welke kamer tot nog toe een rechte sta-in-de-weg was, zal bij de verbouwing buiten de zaal worden geplaatst, wat zeker een bij uitstek goede verbetering mag worden genoemd.
Bij de verbouwing, waarbij uitsluitend brandvrij materiaal wordt gebruikt, zullen tevens nog vele andere verbeteringen worden aangebracht, zo noemen wij het buffet, de garderobe, de kleedkamers voor het toneel, de lavatories enz. waaruit ten duidelijkste blijkt dat het 'Alhambra' een theater wordt dat in mening opzicht een attractie voor onze stad mag worden genoemd. De zaal zal in een zee van elektrisch licht baden -boven de galerij alleen komen reeds 31 gloeilampen- en gedurende de bioscoopvoorstellingen zullen ronde elektrische lampen een zacht gedempt licht in de zaal verspreiden, waardoor de volslagen duisternis komt te vervallen en de projecties op het doek toch allerminst aan duidelijkheid zullen verliezen. De elektrische installatie is opgedragen aan de firma Gebr. Polak.
De hoofdingang van het 'Alhambra' komt aan de Coosje Buskenstraat, Boven deze ingang zal een markies worden aangebracht, terwijl 's avonds in vlammende letters de naam van het theater zal te lezen zijn. Aan de zijde van de Spuistraat worden vier nooduitgangen gemaakt en voor de bezoekers van de galerij zal een vluchtbalkon van 7 meter gelegenheid geven in een minimum van tijd de zaal te verlaten.
Wat de afmetingen van het gebouw betreft kunnen we melden dat de hoogte 7 meter bedraagt, de lengte 19 en de breedte ongeveer 13,5 meter. Het toneel krijgt een diepte van 5 meter.
Het voornemen bestaat het 'Alhambra' in het begin van november te openen, en zullen daar dan dagelijks de bezoekers in een gezellige omgeving kunnen genieten van de bioscopische vertoningen welke overal in ons land en ook in het buitenland meer en meer opgang maken. Dat de heer Smits voor een degelijke exploitatie zal zorg dragen, daaraan behoeft niet getwijfeld te worden.

Zie ook

Externe links

Bronnen