Vlissingen Dronk

Hotel Goes

 

Hotel Goes

Bellamypark 2
4381 BV Vlissingen

 

Dit markante gebouw op de hoek van Bellamypark en Nieuwendijk heeft een lange historie. Oorspronkelijk is de naam "Logement De Stad Goes", gevestigd op Oostzijde Nieuwe Haven, later Bellamykade 114. Na de demping van de haven wordt dit Bellamypark H 113. Vermoedelijk is het pand in 1795 aangekocht door Magdalena Roose, de weduwe van Jan Tilje. Er zijn geen aanwijzingen dat er toen al een herberg gevestigd was, die functie krijgt het gebouw twee jaar later als Gerrit Feijten het logement De Stad Goes opent. Met Feijten begint tevens een lange reeks van uitbaters. Een eeuw lang zal het etablissement door huwelijken en overlijden van eigenaars steeds in andere handen overgaan, maar blijft een familiebedrijf. In 1880 wordt het pand verbouwd en krijgt het de gevel met de ronde hoek zoals we die nu kennen. Het is niet bekend wanneer de naam De Stad Goes overgaat in Hotel Goes, in krantenberichten uit 1888 worden beide namen genoemd.

Geschiedenis

1797
Gerrit Feijten

Gerrit Feijten is vermoedelijk de eerste uitbater van het logement De Stad Goes.

1812
Apolonia Feijten-de Heer

Na het overlijden van Gerrit in 1812 zet zijn weduwe Apolonia de Heer het logement voort.

1817
Maria Adriana Feijten

In 1817 overlijdt ook Apolonia Feijten-de Heer. Ze wordt opgevolgd door haar dochter Maria Adriana Feijten.

1819
Gijsbert Maarten Huijbregtse

Maria Adriana Feijten trouwt met Gijsbert Maarten Huijbregtse, hij wordt de nieuwe eigenaar.

1834
Pieternella van den Bergen

Gijsbert Huijbregtse hertrouwt na de dood van Maria Feijten met Pieternella Catharina van den Bergen. Als ook Huijbregtse overlijdt, komt het logement op naam van zijn weduwe.

1836
J.B. Kuijpers

Ook Weduwe Huijbregtse-van den Bergen hertrouwt, door dit huwelijk wordt Johannes Bastianus Kuijpers de nieuwe herbergier. In 1843 is Kuijpers tevens uitbater van De Oude Vriendschap.

1845
Gerardus Johannes Huijbregtse en Catharina Roose

In 1845 volgt Gerardus Johannes Huijbregtse, met zijn 23 jaar de oudste zoon van eerder genoemde Gijsbert Huijbregtse en Maria Feijten. Gerardus is van beroep rivierloods en trouwt dat jaar met Catharina Roose. De zaak staat dan nog altijd op naam van de erven Huijbregtse, vermoedelijk is Gerardus de aangewezen persoon om Kuijpers op te volgen na diens vertrek naar De Oude Vriendschap. Gerardus blijft ook zijn beroep als loods uitoefenen, echtgenote Catharina runt derhalve het logement.

1857
Catharina Roose en Gijsbert Arij Huijbregtse

Gerardus Huijbregtse overlijdt in 1857. Zijn weduwe Catharina Roose wordt, samen met zoon (en scheepsmakelaar) Gijsbert Arij, de nieuwe eigenaar. Ze zal eigenaar blijven tot aan haar dood in 1883.

1882
G.C. Huijbregtse-de Visser

In februari 1882 overlijdt Gijsbert Arij Huijbregtse. Zijn weduwe Geertruida Cornelia de Visser zet de zaak voort. In 1892 draagt ze de zaak over aan C. van der Grient. Vermoedelijk blijft ze wel eigenaar van het hotel, in 1912 duikt haar naam opnieuw op.

1892
C. van der Grient en J. van der Grient

Vanaf 3 februari 1892 is Cornelis van der Grient eigenaar van Hotel Goes. Op 27 mei 1895 neemt hij het naastgelegen hotel De Commerce over. In april 1901 vraagt hij vergunning aan voor verkoop van sterke drank in 't klein in het benedenhuis rechts van perceel H 112, 113 en 114, hoek Bellamykade en Nieuwendijk. Op 3 april 1902 meldt Johanna van der Grient namens haar man in Batavia dat zij Hotel Goes heeft overgedaan aan J.Th. Roland.

1902
J.Th. Roland

J.Th. Roland begint in 1889 in de sociëteit van het Nederlands Loodswezen op Noordzee-Boulevard 36, en prijst als slijter in advertenties de beste wijnen van de alom gunstig bekende firma Rookmaker, Okhuizen & Co. aan. In juni 1895 opent Roland het "ververschingslokaal" in De Gevangentoren. Intussen is hij agent voor Vlissingen van The Continental Bodega Company. Van 1902 tot 1911 is Roland eigenaar van Hotel Goes, in 1912 wordt zijn vergunning voor kleinhandel in sterke drank ingetrokken.

1912
G.C. Huijbregtse-de Visser en C.F. Keersemaker

Na het vertrek van J.Th. Roland wordt Hotel Goes in december 1911 openbaar verkocht. In juli 1912 wordt C.F. Keersemaker de nieuwe exploitant van Hotel Goes, hij is afkomstig uit Cosmopolitain en heeft enkele maanden eerder vergunningen aangevraagd. Als eigenaresse is dan bekend de weduwe G.C. Huijbregtse-de Visser, die al in 1882 'De Stad Goes' van haar overleden echtgenoot overnam. Ze overlijdt in november 1915. In februari 1922 wordt de gehele hotelinventaris 'van het voorheen gunstig bekende Hotel Goes' publiek verkocht.

1922
C.J. Knijf

Van Cornelis Jacobus Knijf is bekend dat hij op 18 mei 1922 vergunning vraagt voor 'verkoop van sterken drank uitsluitend aan logeergasten in de eetzaal, koffiekamer en biljartzaal', en dat hij tot 1923 het hotel-café exploiteert. Hij meldt in een advertentie op 12 juni 1922 dat er een "Wilhelmina" biljart is geplaatst.

1923
A.I.P. van Overbeeke

In mei 1923 komt hotelhouder A.I.P. van Overbeeke van Middelburg naar Vlissingen en neemt zijn intrek in Hotel Goes. Van Overbeeke keert twee jaar later weer terug naar Middelburg waar hij Café Carelse overneemt. Later wordt Van Overbeeke een bekende hotelier in Middelburg, hij is daar onder meer eigenaar van St. Jorisdoelen, Overbeeke en Le Baron Chassé.

1925
E.A.H. de Vleeschouwer

Na Van Overbeeke wordt E.A.H. de Vleeschouwer de nieuwe exploitant van Hotel Goes. Hij komt uit Amsterdam en vertrekt in november 1928 naar Nederlands Indië.

1929
C.F. Elslander

De nieuwe eigenaar wordt op 1 mei 1929 Cornelis Franciscus Elslander. Op 24 juni 1936 wordt Hotel Goes wederom openbaar verkocht. Koper is J.L. Verhage, hij betaalt er fl. 12.350,- voor. Elslander vertrekt in 1936 naar Badhuisstraat 44, waar hij Pension Elslander begint.

1936
A.H. van Erkel

A.H. van Erkel is, na 11 jaar werkzaam geweest te zijn als chef-kok in Hotel Noordzeeboulevard, vanaf juli 1936 de nieuwe exploitant van Hotel Goes. Hij laat de zaak verbouwen waarbij centrale verwarming aangelegd wordt en de kamers worden voorzien van warm- en koud stromend water. De vroegere biljartzaal achterin het restaurant, wordt ingericht als eetzaal.

1957
G.A. Harmsen en P.C.J. Harmsen-van de Broek

Op 1 november 1957 opent G.A. Harmsen zijn nieuwe Hotel Goes. Harmsen is dan ook eigenaar van Hotel Riche op Boulevard Bankert. Diezelfde dag opent hij ook Joop's Bar in het pand naast het hotel.

1971
Gerard Acda en Emmy Acda-Scheers

In 1971 wordt Hotel Goes overgenomen door Gerard en Emmy Acda.

1978
M.S. Klijnstra en A. Klijnstra-Weiland

In 1978 neemt Minne Klijnstra het hotel over. Tot 17 februari 1983 houdt het de naam Hotel Goes, daarna wordt het omgedoopt tot De Stad Goes. Minne Klijnstra is van 1985 tot 1988 ook eigenaar van frituur 't Pandje op de hoek van Nieuwendijk en Walstraat. In dezelfde periode runt hij ook restaurant Uncle Mike's aan de Nieuwendijk. Klijnstra overleed op 18 oktober 2002, hij werd 63 jaar.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Hotel Goes/foto's

Verhalen

Boete

In een openbare zitting, gehouden op 16 juni 1874 in de schuttersraad der schutterij, is de schutter G.A. Huijbregtse, ingevolge de eis van de auditeur, wegens plichtsverzuim veroordeeld tot een geldboete van fl 5,00 benevens de kosten des noods door middel van provoost-arrest op hem te vehalen. Genoemde schutter had op elf achtereenvolgende excercitiën en inspectiën gemankeerd en betoonde zich voortdurend ongevoelig voor de straffen hem daarvoor door de majoor-kommandant opgelegd.

Slim zaken doen

Tijdens de periode J.Th. Roland: "Op dinsdag 29 augustus zal het Hotel Goes voor niet-logeergasten van 9.00 uur 's morgens tot na het vertrek van H.M. de Koningin alleen toegankelijk zijn tegen betaling van 1 gulden per persoon".

Toegang geweigerd

Bericht in de Vlissingse Courant 14-9-1914:
Mijnheer de Redacteur!
Beleefd wordt voor het volgende een plaatsje in uw veelgelezen blad verzocht.
"Toen gepasseerden zondag enige korporaals enmanschappen in het Hptel Goes alhier een ogenblik wilden vertoeven werd hun door de heer C.F. Keersemaker te verstaan gegeven dat voortaan alleen aan militairen boven de rang van korporaal in dat hotel werd getapt. Het grievende van deze belediging ogenblikkelijk gevoelende, betaalden zij onmiddellijk het door hen gebruikte en vertrokken.
Waar in deze benarde omstandigheden een ieder zonder onderscheid van stand onder de wapenen is en zij in hun vroegere garnizoensplaatsen, bijv. in Den Haag, nooit een dergelijke behandeling hebben ondervonden, wensen zij door deze mededeling tegen een dergelijke manier van optreden te protesteren en spreken zij de verwachting uit dat alle inwoners van Vlissingen in deze aan hunne zijde zullen staan en zullen medewerken om hun gedwongen verblijf alhier zo aangenaam mogelijk te maken".
Enige militairen, Vlissingen, 14 september 1914.
(Wij hebben de juistheid van dit schrijven onderzocht en bleek het ons dat steeds alle militairen in het Hotel Goes alhier worden toegelaten, doch dat gisteren aan enkelen die zich al te luidruchtig aanstelden werd gezegd dat aan hen niet getapt werd. RED.)

Brand

Een bericht uit "De Zeeuw" van 3-12-1934: "In den afgeloopen nacht werd de politie gewaarschuwd dat brand was uitgebroken in "Hotel Goes" op den hoek van Nieuwendijk en Bellamypark. De politie deed groot brandalarm maken, zoodat de brandweer uitrukte. Intusschen was het begin van de brand, dat ontstaan was in het slaapvertrek van een bediende door inwonenenden en politie reeds gebluscht, zoodat de brandweer geen dienst behoefde te doen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de bediende voor het naar bed gaan een sigaret heeft gerookt."

Hotelexploitatie

Uit de PZC d.d. 7-4-1978:
Vermoedelijk nog dit najaar zal in Hotel Goes op de hoek van Bellamypark en Nieuwendijk de hotelexploitatie worden gestaakt. Omdat de 21 hotelkamers niet voldoen aan onder meer de brandveiligheidsvoorschriften die volgens de wet op de horeca gelden, is een exploitatie niet langer mogelijk. De exploitant van het hotel heeft vergunning om de accommodatie nog dit seizoen voort te zetten. Het café- en restaurantgedeelte van het hotel op de begane grond zijn overigens niet afgekeurd. Niet uitgesloten is dat de exploitatie daarvan ook het najaar en volgend jaar zal worden voortgezet.
Exploitante mevrouw A. Klijnstra deelde donderdagavond desgevraagd mee dat zij er van uitgaat dat de verhuur van hotelkamers op 30 september zal eindigen. "We gaan er op dit moment van uit dat de hotelexploitatie gedaan is. De brandweer heeft de zaak afgekeurd en daartegen kun je heel weinig doen. Wij zijn als exploitant bovendien afhankelijk van de eigenaar van het pand met wie wij een contract hebben lopen. Gelukkig hebben wij een ander horecabedrijf, zodat we daarop straks kunnen terugvallen. Wat overigens niet wegneemt dat we het bijzonder jammer vinden dat de zaak hier dicht moet. We zitten hier nu drie jaar en dan is het toch zo dat je wat opbouwt. Er is een bepaalde vaste klantenkring gekomen en daarom vinden we het erg jammer dat het zo loopt. Maar de voorschriften zijn nu eenmaal zo. Bovendien staat het hotel, dat eigenlijk uit vier panden bestaat, op de lijst van Monumentenzorg, zodat er weinig aan is te veranderen. Met de eigenaar van dit pand, de Stichting Hof van Goes in Den haag, hebben we een 25-jarig contract gesloten. Van die 25 jaar zijn er nu drie om", aldus mevrouw Klijnstra. Ze overweegt met haar man juridische stappen te ondernemen voor zover de stichting de in het contract overeengekomen bepalingen niet nakomt. Mevrouw Klijnstra weet niet wat er met Hotel Goes gaat gebeuren wanneer de exploitatie van de hotelaccommodatie moet worden gestaakt. "Het kan zijn dat we café en restaurant voortzetten, bijv. in een deel van het seizoen. Maar daarover staat nog niets vast. We hebben ons door dat andere bedrijf hiertegen als het ware ingedekt. Maar zou het zo zijn dat het pand leeg komt te staan, dan voorzie ik toch dat gebouw op de kortste keren in staat van verval raakt. Als eenmaal kinderen in een leegstaand pand komen dan weet je het wel".
Ze besluit: "Mijn man en ik hebben hier steeds met plezier gezeten. Maar nu de zaak dreigt te worden afgekeurd wordt het moeilijker. Op het moment -buiten het seizoen- kunnen we én dit bedrijf én het andere met zijn tweeën wel runnen. Maar personeel kun je niet meer aannemen als je weet dat de boel hier toch dicht moet".

Bijzonderheden

 • Gerrit Feijten, geboren in Beuningen. Gehuwd met Apolonia de Heer. Op 45-jarige leeftijd in Vlissingen overleden op 22-1-1812.
 • Apolonia de Heer, overleden op 45-jarige leeftijd in Vlissingen op 25-5-1817.
 • Maria Adriana Feijten, geboren 4-3-1798 als dochter van Gerrit Feijten en Apolonia de Heer. Gehuwd op 10-3-1819 met Gijsbert Maarten (of Maasen) Huijbregtse. Overleden op 30-jarige leeftijd in Vlissingen op 14-6-1828.
 • Gijsbert Maarten Huijbregtse. Wordt ook genoemd als Gijsbert Maasen. Trouwt op 10-3-1819 met Maria Adriana Feijten en is op 23-6-1830 hertrouwd met Pieternella Catharina van den Bergen. Overleden in Vlissingen op 16-1-1834.
 • Pieternella Catharina van den Bergen. Trouwt op 23-6-1830 met Gijsbert Huijbregtse en is op 19-10-1836 hertrouwd met Johannes Bastianus Kuijpers. Overleden in Vlissingen op 49-jarige leeftijd op 3-6-1854.
 • Johannes Bastianus Kuijpers, trouwt op 19-10-1836 met Pieternella Catharina van den Bergen. Opent in 1843 Koffiehuis De Oude Vriendschap aan de Groote Markt. Overleden op 69-jarige leeftijd in Vlissingen op 16-2-1875.
 • Gerardus Johannes Huijbregtse, zoon van Gijsbert Huijbregtse en Maria Feijten. Trouwt op 7-5-1845 met Catharina Roose. Overleden op 35-jarige leeftijd in Vlissingen op 23-5-1857.
 • Catharina Roose, geboren in Domburg. Trouwt op 7-5-1845 met Gijsbert Huijbregtse. Overleden op 59-jarige leeftijd in Vlissingen op 26-9-1883.
 • Gerard Arij Huijbregtse, geboren in Vlissingen en van beroep scheepsmakelaar, trouwt op 10-4-1867 in Vrouwenpolder met Geertruida Cornelia de Visser. Huijbregtse overlijdt op 5-2-1882, de weduwe op 8-11-1915. Huijbregtse is een zoon van Catharina Huijbregtse-Roose, die bij het huwelijk van haar zoon te boek staat als logementhoudster. In 1874 wordt hij door de schuttersraad veroordeeld tot een geldboete van 5 gulden. Hij heeft op elf achtereenvolgende excercitiën en inspectiën gemankeerd en betoonde zich voortdurend ongevoelig voor de straffen hem daarvoor door de majoor-kommandant opgelegd.
 • Geertruida Cornelia de Visser, geboren in Wieingen. Gehuwd met Gerard Arij Huijbregtse. Overleden op 70-jarige leeftijd in Vlissingen 8-11-1915.
 • Jean Theodorus Roland (Veere 2-7-1866), is de zoon van L.J. Roland, de exploitant van de Campveerse Toren. Hij trouwt op 29 mei 1889 met Alida Guurtruida Schoonacker. In datzelfde jaar wordt hij de eerste exploitant van de Nederlandse Loodsensociëteit. In de periode 1895-1896 is hij pachter van 'het ververschingslokaal' in De Gevangentoren. Ook is hij agent voor Vlissingen van The Continental Bodega Company. In april 1902 koopt hij Hotel Goes van Christiaan en Johanna van der Grient voor fl. 27.000,-. Roland blijft tot 1911 eigenaar van Hotel Goes. Op 11 december dat jaar wordt het hotel verkocht aan Geertruida Cornelia de Visser (eerder genoemde weduwe van Gerard Arij Huijbregtse). Roland bevindt zich op dat moment in Basel en wordt vertegenwoordigd door C.F. van Frayenhove. In 1912 wordt zijn vergunning voor kleinhandel in sterke drank ingetrokken.
 • Cornelis Jacobus Knijf, gehuwd met Hendrika Sophia Vonk.
 • Abraham Izaak Pieter van Overbeeke, geboren in Schoondijke op 14-6-1882. Trouwt op 11-5-1906 met Johanna Gezine Hoogesteger. Van Overbeeke overlijdt op 21-7-1956. Zijn weduwe zet de zaak in Middelburg voort tot haar overlijden op 10-1-1974.
 • Christiaan Frederik Keersemaker, geboren Middelburg 16-8-1867. Op 23 mei 1892 gehuwd met Marie Victoire Busquet. Keersemaker vertrekt in 1912 uit Cosmopolitain naar Hotel Goes. In 1913 staat hij geregistreerd als gefailleerde hotelhouder.
 • Cornelis Franciscus Elslander, geboren op 15-5-1901 in Vlissingen. Trouwt als kelner op 28-9-1923 met Hendrika van Son. Hij vertrekt in 1936 naar Badhuisstraat 44, waar hij Pension Elslander begint. Elslander overleed in Middelburg op 1-7-1959. De weduwe overleed op 1-8-1993.
 • Aart Hendrik van Erkel, geboren in Zoelmond. Gehuwd met Anna Dorschel. Werkt van 1925 tot 1936 als chef-kok in Noordzeeboulevard. Van Erkel is op 47-jarige leeftijd in Vlissingen overleden op 23-9-1944.
 • Eigenaar van het pand ten tijde van de exploitatie door het echtpaar Klijnstra is Stichting Hof van Goes te Den Haag.

Zie ook

Externe links

Bronnen