Vlissingen Dronk

De Papegaai

 

De Papegaai

Papegaaienburg 44
4386 DA Vlissingen

 


Geschiedenis

1986
H.J. Boonekamp en A. Boonekamp-van de Gaag

In april 1985 dient Henk Boonekamp een bouwaanvraag in voor de bouw van een snackbar bij het nieuwe winkelcentrum in de wijk Papegaaienburg. Door bewoners van omliggende appartementen en de ondernemersvereniging wordt bezwaar ingediend tegen de bouw van de frituur. Er zouden parkeerplaatsen verloren gaan en bovendien vreest men voor overlast. De bezwaren worden afgewezen. Op 30 juli 1986 wordt de hinderwetvergunning verleend. In april 1993 wordt een horecavergunning afgegeven voor de locatie Papegaaienburg 4. Henk en Astrid Boonekamp gaan er Eetcafé Accent beginnen.

1999
Danny Zeeveld

Danny Zeeveld uit Ellewoutsdijk is vanaf 1999 de eigenaar van Cafetaria De Papegaai. Bij de start is het cafetaria nog ondergebracht in een 'unit'. Met de herinrichting van het winkelcentrum in 2007 is de zaak een stukje opgeschoven. De Papegaai is dan iets groter geworden en zit in een stenen gebouw. Danny wordt bijgestaan door Yvonne ten Hoeve.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Papegaai/foto's

Verhalen

Bezwaren afgewezen

Uit de PZC d.d. 13 mei 1986:
De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft geen moeite met de komst van een frituur bij het winkelcentrum 'Papegaaienburg' in Vlissingen. Verzoeken om de verleende verklaring van geen bezwaar en de bouwvergunning te schorsen zijn afgewezen, zo zegt staatsraad mr. J.H. Blaauw in zijn uitspraak.
Tegen de friteskraam kwamen de 'Vereniging van Appartementseigenaren Papegaaienburg', alsmede A. van Sabben in opstand. Zij vonden het onterecht dat zeven parkeerplaatsen zijn opgeofferd voor de frituur, terwijl grond braak ligt voor de - stilgelegde - tweede fase van het winkelcentrum. Voorts vreesden de bezwaarden voor stankhinder van het bedrijf.
De Raad van State is van mening dat de bouw uit planologisch oogpunt niet onaanvaardbaar en voldoende urgent is. Bovendien, aldus de uitspraak, is er géén onevenredige aantasting van de belangen van de bezwaarden. De afdeling rechtspraak constateert aan de hand van de bouwtekeningen dat er van de totaal 109 parkeerplaatsen rond het centrum slechts vier verloren gaan. De afdeling vertrouwt er op dat het Vlissingse college van B & W er krachtens de hinderwetprocedure voor zal zorgen dat overlast wordt tegengegaan.
In de uitspraak komt naar voren dat de vergunninghoudster, mevrouw A. Boonekamp-van de Gaag, volgens B & W niet kon voldoen aan de eisen die gesteld worden bij vestiging op grond voor de tweede fase. Die grond is duurder, want ze is bestemd voor bouw in meerdere lagen.

Bijzonderheden

  • Ingeschreven Kamer van Koophandel 22026447
  • In 2009 worden door de Consumentenbond vijfenzeventig Nederlandse snackbars onderzocht. De Driehoek in de Bloemenlaan bakt het gezondste frietje. Frituur Meijer in de Scheldestraat wordt tweede en de derde plaats is voor Cafetaria De Papegaai.

Zie ook

Externe links

Bronnen