Vlissingen Dronk

De Schelde

 
 

Café De Schelde in de Aagje Dekenstraat dateert uit 1888. De eerste eigenaar is Mej. J.M. Abels. Na de verwoestingen van de oorlog is dit deel Aagje Dekenstraat nooit meer herbouwd.

Geschiedenis

1888
J.M. Abels

Café De Schelde is tot 1893 in handen van mejuffrouw Johanna Maria Abels, die het voorjaar van dat jaar overleed. Ze kwam in 1888 van Café Royal op de Koningsweg. In het christelijk historisch nieuwsblad De Zeeuw is de verkooping te lezen, noodzakelijk geworden door het overlijden van mej. Abels, van het café De Schelde door notaris Bosch, drie dagen later om 10.00 uur ’s ochtends. Te koop zijn het café met inboedel en sigaren.

1893
L.A. van Rooijen

Na het overlijden van Mej. Abels neemt L.A. van Rooijen het café De Schelde over. De opening vindt plaats op 25 juni 1893. In september komt reeds een opvolger, A.W. Smits.

1893
A.W. Smits

A.W. Smits maakt op 22 september middels een advertentie bekend dat Café Schelde weder is geopend, "zullende niets onbeproefd laten de eischen te volgen, beveelt hij zich minzaam in aller gunst aan". Smits blijft tot 1903 en opent dan Hotel Albion.

1903
M. Mol

Op 4 mei 1903 vindt de overname plaats door M. Mol. Waarschijnlijk blijft Smits zelf de echte eigenaar, want in februari 1905 maakt Smits bekend dat C. Clarissen namens hem zal optreden.

1905
C.W. Clarisse

Smits maakt in februari 1905 bekend dat "vanaf heden voor hem zal optreden, de heer C. Clarissen, die de zaak echter geheel zelfstandig zal drijven". In een feestgids uit 1913 adverteert Clarisse als Café Clarisse Nieuwe Stad Tramhalte. Een advertentie uit de krant van 30-4-1918 meldt dat Clarisse de zaak van Q.A. Harder heeft overgenomen, een kruidenierswinkel in de Sint Jacobsstraat 24. In 1927 gaat Clarisse failliet.

1919
A.W. Smits jr.

A.W. Smits jr. volgt in 1919 zijn vader op in Café De Schelde, in 1923 opgevolgd door J.C. Tienpond. Smits jr. overlijdt 27 januari 1931.

1923
J.C. Tienpond en A. Visser-van de Vrie

J.C. Tienpond krijgt in 1934 een mede-eigenaar: A. Visser-van de Vrie. Samen gaan ze tot 1936 door in De Schelde, dan vertrekt Tienpond naar Scheldestroom op Boulevard Bankert.

1936
C.F. Hintzen

C.J. Hintzen is eigenaar tot 1942, dan wordt De Schelde door een bombardement verwoest. Na de oorlog opent Hintzen een nieuw Café De Schelde (2) in de Van Dishoeckstraat.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Schelde/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

 • Ten tijde van C.W. Clarisse wordt in het café een vergadering gehouden voor bewoners van 'het nieuwe stadsgedeelte', waarin een comité voor de a.s. feestviering wordt gevormd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de heren A. Hubregtse, A.J.F. den Boer, M. van der Hoeven, C. van Herk, M. Vader en J.A. de Hondt.
 • Bij een bombardement van 24 april 1942 wordt Café De Schelde compleet verwoest waarbij mevrouw M.E. Hintzen-van Leeuwen om het leven komt. Andere slachtoffers zijn: mej. E. Ots, mej. D.H. van Leeuwen en Frans van Leeuwen.

A.W. Smits en M.J. Smits-de Kat

 • 1891: De heer A.W. (Adrianus Wilhelmus) Smits vestigt zich met zijn vrouw M.J. (Maria Johanna) Smits-de Kat vanuit Middelburg in Vlissingen
 • 1893: Opent Café De Schelde in de Aagje Dekenstraat
 • 1903: Koopt het leegstaande hotel Albion dat in juni 1903 heropend wordt
 • 1912: Sticht de Alhambra bioscoop
 • 1919: Koopt Hotel Noordzeeboulevard op Boulevard de Ruyter en Hotel Zeeland aan de Prins Hendrikweg. Daarnaast richt hij een touringcarbedrijf op om de hotelgasten te vermaken
 • 1925: Smits overlijdt op 10 januari 1925, slechts 57 jaar oud.
 • Op 6 mei 1936 wordt de wed. M.J. Smits-de Kat failliet verklaard en op 27 mei 1936 wordt dit weer vernietigd. Op 30 juni 1936 volgt wederom een faillissement.
 • Advertentie 13 mei 1936: H.J. Smits maakt bekend dat alle zaken van de erven A.W. Smits door hem onder deze naam op dezelfde voet worden voortgezet.
 • Advertentie 14 mei 1936: Wed. A.W. Smits-de Kat en haar zoon J.M. en dochter M.J. berichten dat de advertentie een dag eerder op een misverstand berust, daar het recht tot die overname door hen wordt betwist.
 • Op 30 juni 1938 wordt wederom het faillissement uitgesproken voor mevrouw Smits-de Kat, een maand later weer beëindigd.
 • 1954: Smits-de Kat overlijdt op 30 november 1954, 88 jaar oud.
 • Kinderen uit het huwelijk van Smits en De Kat: zoons H.J. Smits, A.W. Smits jr. (overl. 27-1-1931), J.M. Smits en M.J. Smits.
  < br>
 • Cornelis Willem Clarisse, geboren 18-10-1874 in Nieuwvliet. Trouwt op 28-9-1900 met Elizabeth van de Plassche uit Waterlandkerkje (2-3-1878 - 26-5-1923). Hij is dan nog smid van beroep. In 1927 wordt faillissement uitgesproken voor de vroegere koffiehuishouder. Clarisse overleed op 14-6-1954 in Middelburg.
 • Johannes Cornelis Tienpond is gehuwd met Leuntje Stroosnijder.
 • Cornelis Franciscus Hintzen, geboren in Vlissingen 10-9-1902. Gehuwd op 17-2-1926 met Maria Elisabeth van Leeuwen. Na haar overlijden in 1942 hertrouwt Hintzen in februari 1945 met Maria Lossez. Zij overleed op 27-2-1981. Hintzen is op 3-9-1989 overleden, bijna 87 jaar oud.

Zie ook

Externe links

Bronnen