Vlissingen Dronk

Albion

 

Albion

Koningsweg 27
Vlissingen

 

Hotel-Cafe-Restaurant aan de Koningsweg hoek De Ruyterstraat. Eerste eigenaar is in 1890 N.J. Jergen. Hij wordt in 1903 opgevolgd door A.W. Smits, in die tijd een bekend figuur in de Vlissingse horeca. Hotel Albion werd in 1932 door brand verwoest.

Geschiedenis

1890
N.J. Jergen

Nicolas Jergen laat in 1890 een nieuw hotel bouwen aan de Koningsweg. De aanbesteding vindt plaats op 8 februari. Het wordt op 1 december 1890 geopend. Jergen was tot oktober dat jaar exploitant van het Grand Hotel des Bains. Op 18 december 1901 wordt Albion in Koffiehuis De Oude Vriendschap openbaar verkocht. Voor fl. 11.500,= wordt J.J.R.S. Zimmerman uit Amsterdam de nieuwe eigenaar.

1903
A.W. Smits

In 1902 koopt A.W. Smits het Hotel, wat dan inmiddels al 8 jaar leeg staat. Hij laat het opknappen en het hotel bouwt onder zijn naam een goede naam op. Smits blijft eigenaar tot zijn overlijden in 1925. De Erven Smits zet het bedrijf voort tot 1932, dan wordt Albion door brand zwaar beschadigd. Het zal daarna niet meer open gaan. (Zie onder Trivia het wel en wee van de familie Smits).

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Albion/foto's

Verhalen

Brand in Hotel Albion

Bericht in de kranten van 14 oktober 1932:
"Dankzij het actief optreden van de Vlissingsche brandweer is onze gemeente hedennacht voor een ramp behoed. Toen tusschen 12 en 1 uur een agent van politie bij zijn surveillance in de omgeving van Hotel Albion passeerde zag hij dat er brand woedde in het bovengedeelte van het groote gebouw.
Daar de erven Smits dit hotel alleen in het reisseizoen exploiteeren, was het gesloten en vertoefde niemand in het gebouw.
De politieagent maakte onmiddellijk alarm en spoedig was de brandweer met de autospuit ter plaatse en had uit het naburig kanaal volop water voor den strijd tegen het vernielende vuur. Met kracht werd deze strijd aangevangen en mocht de brandweer er in slagen het vuur spoedig in zijn voortgang te sluiten. Het bleek dat alleen de bovenste verdieping en het dak grotendeels waren verwoest. De onderliggende vertrekken hadden echter groote waterschade bekomen en een blik in het gebouw doet zien wat een desolaten toestand is geschapen.
Te 4 uur kon de brandweer inrukken. Aanvankelijk bestond er groot gevaar voor uitbreiding ook naar de omliggende gebouwen, doch slechts een daarvan heeft brandschade aan het dak bekomen.
De oorzaak van den brand is onbekend, verzekering dekt de aangerichte schade.

Omnibus

In de eerste jaren bezit Smits een omnibus met tien zitplaatsen, voortgetrokken door twee paarden. De omnibus bracht gasten naar het station of hun jachten, maar de Engelsen klaagden over de stank die uit de stallen kwam. Op een dag verschenen de vuurrode open auto's met het woord Touringcar er op geschilderd. Er waren dames die als jonge vrouw met een sjaal om de hoed geknoopt voor zestig gulden een dagje mee uit gingen, bijvoorbeeld naar Oranjezon. Eén van de chauffeurs was Harry Boogaart, hij had een bultje en repareerde ook fietsen. Andere chauffeurs waren de Duitser Max Schilde en C. Adriaanse, die de gasten ook rondvoer in een grote motorboot.

Bijzonderheden

•Architect van Hotel Albion is J.J. (Johan Jacobus) Notenboom. Hij heeft meerdere Vlissingse gebouwen op zijn naam staan, o.a. de Belgische Loodsensociëteit op Boulevard de Ruyter, Grand Hotel des Bains aan Boulevard Evertsen en Universel op de Nieuwendijk.

N.J. Jergen

Nicolas Joseph Jergen, oorspronkelijk uit Antwerpen, getrouwd met Elisabeth Büchner (overl. 16-7-1899).

 • 1886: sluit een overeenkomst met de 'Maatschappij tot exploitatie van gronden' voor exploitatie van 'het nieuwe badhotel' Grand Hotel des Bains voor de duur van 15 jaar
 • 1890: laat een nieuw hotel bouwen aan de Koningsweg en stopt de exploitatie van het Grand Hotel des Bains.
 • 1900: hertrouwt na het overlijden van zijn echtgenote met B.P.E. Bender
 • 1901: Albion wordt openbaar verkocht, Jergen vertrekt naar Familiehotel 'Rustoord' te Eefde

A.W. Smits en M.J. Smits-de Kat

 • 1891: De heer A.W. (Adrianus Wilhelmus) Smits vestigt zich met zijn vrouw M.J. (Maria Johanna) Smits-de Kat vanuit Middelburg in Vlissingen.
 • 1893: Opent Café De Schelde in de Aagje Dekenstraat
 • 1903: Koopt het leegstaande hotel Albion dat in juni 1903 heropend wordt.
 • 1912: Sticht de Alhambra bioscoop
 • 1919: Koopt Hotel Noordzeeboulevard op Boulevard de Ruyter en Hotel Zeeland aan de Prins Hendrikweg. Daarnaast richt hij een touringcarbedrijf op om de hotelgasten te vermaken.
 • 1925: Smits overlijdt op 10 januari 1925, slechts 57 jaar oud.
 • Op 6 mei 1936 wordt de wed. M.J. Smits-de Kat failliet verklaard en op 27 mei 1936 wordt dit weer vernietigd. Op 30 juni 1936 volgt wederom een faillissement.
 • Advertentie 13 mei 1936: H.J. Smits maakt bekend dat alle zaken van de erven A.W. Smits door hem onder deze naam op dezelfde voet worden voortgezet.
 • Advertentie 14 mei 1936: Wed. A.W. Smits-de Kat en haar zoon J.M. en dochter M.J. berichten dat de advertentie een dag eerder op een misverstand berust, daar het recht tot die overname door hen wordt betwist.
 • Op 30 juni 1938 wordt wederom het faillissement uitgesproken voor mevrouw Smits-de Kat, een maand later weer beëindigd.
 • 1954: Smits-de Kat overlijdt op 30 november 1954, 88 jaar oud.
 • Kinderen uit het huwelijk van Smits en De Kat: zoons H.J. Smits, A.W. Smits jr. (overl. 27-1-1931), J.M. Smits en M.J. Smits.

Zie ook

Externe links

Bronnen