Vlissingen Dronk

Hotel Wellington

 

Hotel Wellington

Nieuwendijk H 103 en H 104
Vlissingen

 

Hotel Wellington, voorheen 'Duke of Wellington', gevestigd aan de Nieuwendijk H 103 en 104. Later de panden op nrs. 17 en 19. Een 'hotel van stand', er logeren vooraanstaande lieden. Zelfs de Keizerin van Oostenrijk is er gast geweest.

Geschiedenis

1889
H.F. van den Broeke

In de loop van de negentiende eeuw wordt 'Duke of Wellington' hernoemd in 'Hotel Wellington'. In 1889 is de eigenaar Hendrik Franciscus van den Broeke. In dit jaar heerst een pokepidemie en ook Van den Broeke wordt slachttoffer van de ziekte. Hij overlijdt op 19 maart 1889. Zijn hotel wordt in juli openbaar verkocht, J. van Damme wordt voor fl. 6.475,- de nieuwe eigenaar. In oktober vestigt de weduwe Dickschens-Janssens zich in het pand. Zij opent er een winkel in school-, kantoor- en schrijfbehoeften.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Hotel Wellington/foto's

Verhalen

Huisbel

Oproepje in de Vlissingse Courant van 25 april 1861:
"De jonge jufvrouwen V. te Vlissingen worden verzocht bezijden Hotel Wellington tegen middernacht niet meer aan de huisbel te ringelen."

Arrestatie

Bericht uit de Middelburgse Courant van 10 juli 1869:
"Een Engelsman die met zijn familie in het hotel Wellington gelogeerd was, is gisteren morgen op verzoek van een zijner landgenoten, bijgestaan door de vice-consul alhier, onder toezicht der politie gesteld en heeft een huiszoeking moeten ondergaan. Volgens gerucht zou hij zich schuldig gemaakt hebben aan frauduleus bankroet en is hij in het bezit gevonden van een zeer aanzienlijke som, waarvan een groot gedeelte in bankpapier onder de klederen van een der dames verborgen was. Hij is heden morgen onder bewaking der politie naar Rotterdam vertrokken."

Bankbiljetten

Bericht uit de Vlissingse Courant van 28 juli 1878:
"Eergisterenavond verloor een zekere heer Blueham uit Southampton, die hier in het hotel Wellington gelogeerd was, even nadat hij bij een kassier enige gelden tegen papieren geld had ingewisseld, vier bankbiljketten, ter waarde van fl. 60,- elk. Voor de verliezer is het te betreuren dat hij zich de nummers der bankbiljetten niet meer kan herinneren".

Ziekte

In 1889 breidt de pokziekte zich uit in Vlissingen. Ook de eigenaar van Hotel Wellington is aangetast en naar het voor besmettelijke ziekten bestemde lokaal vervoerd. De burgemeester van Vlissingen, de heer Tutein Nolthenius, die sinds zijn komst in het hotel logeert, heeft het hotel direct verlarten en zijn intrek genomen in Grand Hotel des Bains. De hoteleigenaar is de volgende dag overleden.

Bijzonderheden

  • Op 31 januari 1816 vindt een verkoopovereenkomst plaats tussen Joseph Parks, logementhouder en wonende te Antwerpen, aan Janette Rind, weduwe van Constant van Dijcke en logementhoudster wonende te Vlissingen, van de helft van een huis en herberg van ouds genaamd de Zon, staande op den Nieuwendijk te Vlissingen, wijk H 103 en H 104, voor de somma van een duizend guldens.
  • Op 20 februari 1816 vindt de verkoopovereenkomst plaats tussen Ann Smit, weduwe van herbergier William Ribbans, aan Janette Rind, weduwe van Constantijn van Dijcke, logementhouder, beide wonende te Vlissingen, van de helft van een huis en herberg genaamd de Zon, staande op den Nieuwendijk te Vlissingen, wijk H 103,en H 104, voor de somma van eenduizendvijftig guldens.

Jane wordt vermoedelijk eigenaar van beide delen.

Zie ook

Externe links

Bronnen