Vlissingen Dronk

Zeebrugge

Café-Hotel-Restaurant op Nieuwendijk 17 in de periode 1915-1923. Krijgt vele opvolgers: Thalia, De Nieuwe Vriendschap, Riche, Shanghai, Lotus, De Vergeten Balk, Sans Etoile en Brasserie Jong.


Geschiedenis

1915
J. Olijslager en M. Huijsse

J. Olijslager is van 1915 tot 1917 de eigenaar van Hotel-Restaurant Zeebrugge. De vergunning staat op naam van M. Huijsse

1917
P.J. van den Heuvel

Van 1917 tot 1919 is P.J. van den Heuvel de eigenaar van Zeebrugge. In mei 1917 heeft hij vergunning aangevraagd voor verkoop van alcoholhoudende drank en voor verkoop van sterke drank aan logeergasten. Van den Heuvel wordt in 1919 opgevolgd door P.P. Steijn. In 1922 vinden we Van den Heuvel terug in café Het Wapen van Vlissingen.

1919
P.P. Steijn

Van 1919 tot 1923 is Petrus Paulus Steijn de eigenaar. Hij heeft in februari 1919 vergunning gekregen voor het pand Nieuwendijk 17. In maart 1923 vertrekt Steijn naar Bergen op Zoom. In december 1923 wordt het pand met Café Zeebrugge in het Concertgebouw openbaar verkocht. Koper is A. Botting, voor fl. 7.999,- is hij de nieuwe eigenaar.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Zeebrugge/foto's

Verhalen

Beschuldigd en vrijgesproken

In april 1921 wordt voor de rechtbank in Middelburg een zaak behandeld betreft een beroving van de chauffeur W.M. de Kok en de landbouwer C. Driedijk, resp. uit Kloetinge en Wolphaartsdijk. De beroving vond plaats op 4 januari in het café Zeebrugge op de Nieuwendijk te Vlissingen.
De beklaagde, L.S., een 37-jarige kermisreiziger zonder vaste woonplaats, werd ten laste gelegd het wegnemen van ruim fl. 1100,-, die De Kok in zijn bezit had, maar eigendom waren van Driedijk. En daarbij dat hij fl. 100,- heeft aangenomen van zijn vrouw, welk geld deze van Driedijk zou hebben ontvreemd.
Beklaagde P.P.S. (Steijn), de 31-jarige caféhouder uit Vlissingen, werd ten laste gelegd dat hij bij de diefstal van de fl. 1100,- behulpzaam is geweest, door eerst aan De Kok te vragen hem het geld van Driedijk te geven.
Aan de 32-jarige H.F. van W., de vrouw van L.S., werd ten laste gelegd het wegnemen van een bankbiljet van fl. 60,- en een van fl. 40,- en een sigarenkoker van Driedijk. En bovendien de diefstal van de fl. 1100,- mogelijk te maken door met Driedijk naar een andere kamer te gaan, hetzij door hem dit te vragen, of op diens verzoek.
De voornaamste getuige was De Kok, die verklaarde met een auto gereden te hebben met Driedijk als passagier. Hij heeft de portefeuille met geld van deze in bewaring genomen en is later door P.P.S. (Steijn) in de kelder van het café geroepen en is daar door de eerste beklaagde beroofd en mishandeld.
De getuige Berkel, hoofdinspecteur van politie zei o.a. dat beklaagde Steijn niet beslist ongunstig bekend staat, maar dat er eens een klacht is ingekomen die echter niet tot een resultaat leidde.
De landbouwer Driedijk was niet verschenen. Hij moet zich thans in Noord-Frankrijk ophouden en dit was de reden dat uitstel werd gevraagd van de verdere behandeling van de zaak. De verdediger, mr. J. Adriaanse, meende dat van de vrouw niets bewezen is en evenmin van de caféhouder en vroeg dan ook hen niet langer in voorarrest te houden. De rechtbank ontsloeg niet alleen deze twee, maar ook de kermisreiziger uit preventieve hechtenis en bepaalde de voortzetting van het onderzoek op vrijdag 20 mei.
Nadat bij de voortzetting getuige Driedijk -die de eerste maal niet verscheen- was gehoord, nam de substituut-officier van justitie, mr. baron Van der Feltz, het woord en ging de zaak in alle onderdelen na. Hij kwam tot de overtuiging dat beroving is gepleegd en niemand anders dan de drie beklaagden die hebben gepleegd. Hij vorderde tegen S., die reeds 19 vonnissen achter de rug heeft, 1,5 jaar en tegen de beide anderen 1 jaar gevangenisstraf, met last tot gevangenneming van beklaagde S. en zijn vrouw. De verdediger meende dat het bewijs totaal net is geleverd en al is het voor een verdediger geen aangename taak anderen te beschuldigen, zette hij toch in den brede uiteen de mogelijkheid dat de chauffeur de beroving fingeerde en zelf het geld heeft opgestreken, daarbij geholpen door een der andere getuigen.
Na re- en dupliek begaf de rechtbank zich in raadkamer en weigerde teruggekeerd zijnde de gevraagde gevangenneming. De uitspraak werd bepaald op 27 mei waarbij beklaagde L.S. werd veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf.
Het Gerechtshof in Den Haag vernietigt het vonnis van de rechtbank in Middelburg en spreekt de beklaagde vrij. Het vonnis van de vrijspraak van de twee andere beklaagden, de vrouw van S. en de caféhouder Steijn, werden door het hof bevestigd.

Bekendmaking

Bericht uit de Vlissingse Courant d.d. 2 juli 1921:
"Ondergeteekende, P.P. Steijn, café-houder Nieuwendijk 17, wenscht in het openbaar er op te wijzen dat hij destijds in arrest werd gesteld, op grond dat hij een boertje uit Zuid-Beveland van zijn portefeuille zou beroofd hebben. Hij heeft hiervoor drie en een halve maand onschuldig in de cel gezeten en werd tenslotte door de rechtbank te Middelburg vrijgesproken.
De vorige week woensdag heeft men getracht mij met een dergelijke valsche beschuldiging met de politie in aanraking te doen brengen. Woensdag 22 juni dan kwam er in mijn café een heer die zeide stuurman te zijn op het stoomschip 'Edam', in aanbouw op 'De Schelde' alhier. Deze stuurman heeft bij mij gelogeerd en was zeer tevreden over het logies enz.
Het bleek nader dat de man geen stuurman was op de 'Edam' en hij heeft weder getracht de kroon van mijn hoofd te halen door te beweren dat één van de andere in mijn café logerende personen hem van tweehonderd gulden had beroofd. Ik drong er op aan hiervan onmiddellijk kennis te geven aan de politie. De recherche stelde een onderzoek in en toen werd die zoogenaamde stuurman geheel ontmaskerd en bleek het een oplichter te zijn.
Men heeft dus weder getracht mij in mijn eer en goeden naam te treffen en mij in mijn zaken te benadeelen. In het belang van mijn zaak acht ik het noodig in het openbaar van den loop dezer feiten te moeten kennis geven".
Ondertekend door P.P. Steijn, Café Nieuwendijk 17.

Bijzonderheden

  • Pieter Johannes van den Heuvel, geboren in Vlissingen. Gehuwd op 15-5-1919 met Augusta Emilia Acke uit Gent.
  • Petrus Paulus Steijn is op 9 juli 1915 in Vlissingen gehuwd met Antonia Helena de Klerk. Na zijn verblijf op de Nieuwendijk vertrekt hij naar Bergen op Zoom, waar hij op 12 april 1942 is overleden.

Bijzonderheden

Zie ook

Externe links

Bronnen