Vlissingen Dronk

Jeugdherberg Scheldestroom

 

Jeugdherberg Scheldestroom

Breewaterstraat 14
Vlissingen

 

Jeugdherberg Scheldestroom, Oranjestraat en Breewaterstraat/Hellebardierstraat. Heeft bestaan van 1929 tot 1984.

Geschiedenis

1929
Nederlandse Jeugdherberg Centrale

Vanaf de oprichting in 1929 tot 1967 is de Jeugdherberg Scheldestroom gevestigd in de Willem III kazerne in de Oranjestraat.
Er is plaats voor 80 jongens en 60 meisjes, de jeugdherberg wordt in juni 1930 geopend. In 1934 wordt via een advertentie een 'Jeugdherberg-ouderpaar' gezocht, een maand later wordt het echtpaar H. Moeliker-van Hulst benoemd. Eén van de latere 'vaders' is E. Engels, hij beheert de herberg in de jaren vijftig.

Het onderkomen in de Willem II kazerne bestaat tot 1967, dan verhuist de jeugdherberg. In de zeventiger jaren worden de zalen in de Willem III beschikbaar gesteld aan diverse Vlissingse verenigingen, die er hun repetitielokalen en clubhuizen in vestigen. De eetzaal wordt het onderkomen van de accordeonvereniging "Accordeola" (zie Clubhuis Accordeola).

1967

In 1967 verhuist de Jeugdherberg naar de Breewaterstraat, hoek Hellebardierstraat. De nieuwe jeugdherberg wordt op 10 juni geopend door burgemeester Kolff. In deze periode is Bob Kossen, samen met zijn echtgenote Mieke, de beheerder van de jeugdherberg. In 1984 sluit vader Kossen de herberg. Er komt een nieuwe jeugdherberg in Domburg. Bob Kossen overleed in 2009.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Jeugdherberg Scheldestroom/foto's

Verhalen

  • In oktober 1967 start, op initiatief van Jan Simons en Piet Wijkhuijs, de beatsoos "Stoned" in de Jeugdherberg. De besloten soos is bedoeld voor jongeren van 16 tot 23 jaar en draait voorlopig tot voorjaar 1968. Op de openingsavond treden de Vlissingse muzikanten Dick van Biemen en Rens de Regt op.

Bijzonderheden

De Jeugdherberg Beweging groeit

  • Citaat uit artikel brochure van de Jeugdherberg Centrale: "De Jeugdherberg beweging groeit! De belangstelling die wij van alle kanten mogen ondervinden bewijst dat de jeugd haar herbergen noodig heeft. Wij willen hier achter laten volgen dat voor Jeugdherberg niet mag worden gelezen Jeugdkroeg, zooals eenige tegenstanders de Jeugdherberg betitelden, want het is zuiver eene instelling om de reizende en trekkende jeugd onder behoorlijk toezicht te herbergen of misschien beter gezegd 'onderdak te verleenen'."

Willem III

De Willem III kazerne wordt in juni 1983 heropend na een ingrijpende verbouwing. De kazerne biedt onderdak aan een groot aantal Vlissingse verenigingen, o.a. Accordeonvereniging 'Accordeola', Postduivenvereniging 'De Posthoorn', 'De Watergeuzen', Stichting Welzijn Surinamers en Antillianen, Wandelsportvereniging 'Willen is Kunnen' en 'Schaakclub Vlissingen'.

Zie ook

Externe links

Bronnen