Vlissingen Dronk

Jeugdsoos The Star

 

Jeugdsoos

Padweg 68-70
Oost-Souburg

 

Jeugdsoos eind jaren '60 en begin '70 aan de Padweg in Oost-Souburg.

Geschiedenis

1968
Gereformeerde Jeugd Evangelisatie

"Dooie groene noodwoningen aan de Padweg in Oost-Souburg kwamen plotseling tot leven nadat de gemeente dit houten contingent in handen van de jeugdevangelisatiecommissie der gereformeerde kerk had geschonken". Mede door de al bestaande soos 'The Pub' kreeg de kern van dit ranch-dorp een levendigheid door de komst van jeugdsoos 'The Star'.
Met Indiaanse publiciteit heeft W.A. Verdoold het bestaan van soos 'The Star' bekend gemaakt. Tijdens hoogtijdagen als vakantie lijkt 'The Star' op een mierennest. De jongelui -van 14 jaar en ouder- krioelen naar binnen en naar buiten. Zowel binnen als buiten is het goed vertoeven. De naaste omgeving biedt voldoende uitwijkmogelijkheden, binnen kunnen de jongeren steeds voor muziek en een drankje terecht.
De soos telt slechts 43 betalende leden, waaronder een actieve jeugdcommissie die de inrichting heeft verzorgd.

Foto's

Verhalen

De 'Star Group' en 'The Pub'

Uit de PZC d.d. 16-4-1969 door leden van The Pub:
Op het stuk "The Star, kern van een ranchdorp" in de PZC van 11 april zouden we graag willen terug komen. Wie vormt deze kern? Zeer zeker de 'Star Group' niet, daar deze pas enkele maanden geleden op poten is gezet. Laten we het hele jeugddorp aan de Padweg eens uit de doeken doen.
Een kleine drie jaar geleden verhuurde de voormalige gemeente Souburg de noodwoningen aan de Padweg aan vijf organisaties op jeugdgebied, te weten: Het Leger des Heils, De Katholieke Jeugdbeweging met Jeugdsoos De Kuip, De Hervormde Jeugdraad met Jeugdsoos Het Kompas, De Gereformeerde Jeugdevangelisatie en de Stichting voor Gereformeerd Jeugdwerk met Jeugdsoos The Pub. Dit waren de organisaties de in deze k(r)otten trokken. Het is jammer dat de Star Group onder leiding van hun 'Indianenopperhoofd' niet op de hoogte was van bovenstaande feiten. Toentertijd zijn Het Kompas, De Kuip en The Pub begonnen om met laaiend enthousiasme deze k(r)otten leven in te blazen. Door financiële en structurele moeilijkheden hebben twee organisaties het hoofd moeten buigen voor de eisen des tijds. Ook een gebrek aan leiding speelde hierin een belangrijke rol.
Zoals de zaken nu staan is alleen The Pub als ontspanningscentrum overgebleven. Na een fantastisch tweede jaar begon in september het nieuwe seizoen met 's zaterdagsavonds beat- en discobals, 's zondagsmiddags soos en sinds kort op de vrijdagavond een culturele werkgroep. Ook is er een eigen krant in voorbereiding. Daarnaast worden nog allerlei activiteiten ontplooid, zoals viswedstrijden en dergelijke. Tevens zet het hele honk zich nu in om deze zomer 27 weeskinderen uit het Belgische Genk een onbezorgde vakantie te bieden op ons schiereiland.
Ondanks alle concurrentie van beroepsgelegenheden handhaaft The Pub zich nu al drie jaar. Het zal nu ongeveer vijf maanden geleden zijn dat de Star Group zich ging roeren. Mede door een overschot aan publiek dat in The Pub niet geborgen kon worden, is het deze jongelui gelukt een redelijke ontspanning aan te bieden. Voor dit 'succes' proficiat. Alleen deze groep heeft nooit met zulke moeilijkheden te kampen gehad in de beginperiode, ze kwamen in een opgeschud bedje en hebben zoals de vogels de kruimels die na de maaltijd overblijven opgegeten. Dat de Star Group zich op deze wijze in een publiciteitsorgaan presenteert vinden we bijzonder jammer. Het 'keiharde' pionierswerk is verricht door Jeugdsoos De Kuip, Jeugdsoos Het Kompas en Jeugdsoos The Pub.

Bijzonderheden

Barakken

In het rechter blok, de middelste rij in de eerste twee barakken The Pub. In het linker blok, de tweede rij in de eerste twee barakken The Star. In de derde rij links was De Kuip. Ze werden zeer druk bezocht zeker als er ergens een bandje speelde.

Medewerkers

  • W.A. Verdoold, algeheel leider.
  • Jeugdcommissie bestaande uit: de jongens A.J. de Kraner (vice-voorzitter), J. Hoogesteger (penningmeester), G.C. Hooimeijer (secretaris), B. Pourchez, W. Vermeulen en de meisjes D.N. Mangold, N. Reijnierse, J. de Kraker, en J. Polak

Lichtknopje

Het omdraaien van een lichtknopje bepaalt de sfeer bij de evenementen. Door de week voldoende licht voor lichamelijke ontspanning zoals tafeltennis, op zaterdagavond creeëren vertroebelde lampen een speciale sfeer voor de danspaartjes.

Zie ook

Externe links

Bronnen