Vlissingen Dronk

Silver Nighthome

 

Silver Nighthome

Middelburgsestraat 113
4388 VP Oost-Souburg

 


Geschiedenis

Een aantal Ritthemse jongeren benadert in november 1968 dominee Broeder voor medewerking aan een eigen soos. Het resulteert in het eerste onderkomen van Silver Nighthome, de consistorie van de Hervormde Kerk in Ritthem. Dankzij de bemoeienis van D. Hiensch worden de aktiviteiten in 1969 uitgebreid. De consistorie is uiteindelijk niet de juiste plek om dansavondjes e.d. te organiseren en de soos verhuist in 1970 naar een pand aan de Ritthemsestraat 135 in Oost-Souburg. Het ledenaantal groeit gestaag en in 1977 krijgt Silver Nighthome wederom een nieuw onderkomen, ditmaal de oude boerderij aan de Middelburgsestraat. In december 1977 verhuist de soos en na een verbouwing wordt op 28 januari 1978 de officiële opening verricht door wethouder Ch. Gillissen Verschage. De zolder van de boerderij wordt bewoond door Sociëteit Razzmatazz. In 1982 komt er, door gebrek aan vrijwilligers, een eind aan het bestaan van Silver Nighthome.

Foto's

Verhalen

Bijzonderheden

  • Silver Nighthome is één van de weinige zelfstandige jeugdsozen op Walcheren en draait uitsluitend met vrijwillige medewerkers. Naast een bestuur van negen personen hebben enkele leden zitting in verschillende werkgroepen. De soos organiseert spel-, film- en discoavonden voor jongeren vanaf 16 jaar.
  • Na een glorietijd, met 93 leden en 5300 bezoekers in het topjaar 1976, komt in 1979 een terugslag. Na de aankoop en verbouwing van het pand aan de Middelburgsestraat is de soos slechts vijf maanden open geweest. Om de terugval te ondervangen besluit het bestuur de leeftijd te verlagen naar vijftien jaar, maar ook in 1980 blijft het bezoekersaantal ver onder de maat. Er zijn dan nog slechts 33 leden. Toch kijkt de soos optimistisch naar de toekomst, met aandacht voor informatieve zaken als drankproblemen, de actie niet-roken en de Tweede Kamerverkiezing. In juni 1981 wordt een diskjockeywedstrijd oftewel een platenpraterwedstrijd georganiseerd.
  • In oktober 1978 wordt het tienjarig bestaan gevierd met o.a. een feestavond voor ouders van de leden en een avond voor oud-leden in dorpshuis Ons Dorpsleven in Ritthem. Daarnaast is er een receptie in de soos en een grote feestavond met muziek van de Vlissingse band 'Neighbour' in De Zwaan, voor alle leden en jongeren vanaf zestien jaar.
  • In mei 1981 viert de jeugdsociëteit het koperen jubileum. Oud-leden zijn uitgenodigd om herinneringen op te halen en dia's uit het verleden te bekijken.

Zie ook

Externe links

Bronnen