Vlissingen Dronk

De Bree

Beursplein 1, hoekje Noordzeestraat. Cafetaria van M. de Bree. In dit pand was eerder Stad Antwerpen en na De Bree zijn er nog diverse andere café's gekomen: Cafetaria Leijnse, Speelman, La Tour Eiffel, Phoenix, Noordzee, Van Speyk, 't Pandje, Michieltje en De Kajuit.

Geschiedenis

1938
M.E. de Bree

Marinus Emilianus de Bree heeft in de jaren dertig en veertig op Beursplein 1 een "buffettaria", zoals hij het zelf noemt. Het pand met café en woning heeft in januari 1938 te koop gestaan. Hij verkoopt patates frites van nieuwe aardappelen voor 5 cent per zakje. Na de oorlog heropent de Bree (kok en banketbakker) op 4 mei 1946 de zaak als ijs- en eetsalon. Er is ijs met diverse smaken en sausen verkrijgbaar, koffie met divers gebak, slaatjes, croquetten en limonade. En ook patates-frites met inlevering!!!! In 1949 vertrekt De Bree, Nout Leijnse volgt hem op.

1949
Nout Leijnse

Arnout Leijnse noemt de zaak in de eerste jaren nog Cafetaria Fa. de Bree. Later adverteert hij als Cafetaria Leijnse. In 1953 opent hij Nout's cafetaria aan het Bellamypark.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Bree/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

  • Marinus Emilianus de Bree, geboren op 24-2-1902 in Sluis. Trouwt in Vlissingen op 18-8-1920 met Antonia Germana Celina Vandekerckhove. Hij is dan banketbakker van beroep. Antonia overleed op 1-5-1958. Hij hertrouwt in februari 1959 met Juliana Johanna Bernardina Dierikx (zie ook Frituur Meijer). De Bree overleed op 31-3-1982, Dierikx op 16-9-2001.
  • In de jaren '20 is De Bree brood-, koek- en banketbakker. Hij heeft zijn bakkerij op Hendrikstraat 44 en later Groenewoud 35. In 1934 heeft hij een patat-friteskraam in de Vrijgang waar hij op zaterdag ook oliebollen, berlinerbollen en appelbeignets verkoopt.
  • In april 1933 gaat De Bree als bakker failliet, het faillissement wordt in oktober 1934 opgeheven.
  • In 1935 heeft De Bree een friteskraam op de Stenenbeer tegenover het postkantoor.
  • In 1937 vraagt De Bree vergunning aan voor verkoop van alcoholvrije drank (Verlof B) op het perceel Scheldestraat/hoek Verkuyl Quakkelaarstraat (grenzend aan de rijwielhandel op Scheldestraat 45). Deze 'friteshal' wordt begin februari 1935 geopend.
  • In de jaren '50 en '60 staat de patatkraam van De Bree op de Nieuwe Markt (De Gobi).
  • "Ruilverkaveling"

Bericht uit de Vlissingse Courant d.d. 31-3-1939: "De heer M.E. de Bree, eigenaar van het perceel hoek Beursplein-Noordzeestraat, is bereid aan de gemeente in eigendom af te staan een stukje grond ter oppervlakte van ongeveer 5,85 m2.
B & W stellen voor deze 5,85 m2 grond in eigendom over te nemen, in ruil voor plm. 4,50 m2 andere grond. De kosten komen voor rekening van de heer De Bree.".

Zie ook

Pagina Frietkotjes

Externe links

Bronnen