Vlissingen Dronk

Unitas (2)

 

Unitas (2)

Coosje Buskenstraat 2
Vlissingen

 

Sociëteit Unitas wordt opgericht in 1888 door wat men noemt de hogere klasse. Ook is de sociëteit een ontmoetingsplaats voor hoge officieren van het in Vlissingen gelegen militaire legioen. De soos heeft dan zijn onderkomen in het gebouw aan Rommelkade K 40 (zie bij Unitas). Exploitant is B.C. Goor (voorheen in De Unie). Nadat het gebouw in 1896 eigendom is geworden van C.J. Rekkers ontstaan er problemen met huurafspraken. Dit is aanleiding voor het bestuur van Unitas om uit te zien naar een nieuwe locatie. Plannen voor nieuwbouw aan het De Ruyterplein worden door de gemeente -na protesten van een groot deel van de Vlissingse bevolking- afgewezen. In november 1897 vindt de aanbesteding plaats voor de bouw van een sociëteitsgebouw aan de Noordzee Boulevard, de hoek van wat later Coosje Buskenstraat (De Oprit) en Boulevard de Ruyter wordt.

Het pand is in de oorlog flink beschadigd en in 1948 herbouwd.
In 1956 wordt Café-Restaurant Hotel Delta in het pand gevestigd.


Geschiedenis

1897
Sociëteit Unitas en P.S.A. van Doorene

In november 1897 vindt de aanbesteding plaats voor de bouw van een sociëteitsgebouw aan de Noordzee Boulevard. Dit gebeurt in opdracht van het Bestuur der Sociëteit Unitas, die tot dan toe aan de Rommelkade was gehuisvest (zie Unitas). Begin 1898 worden advertenties geplaatst voor een nieuwe zetkastelein, uit de 480 sollicitanten wordt P.S.A. van Doorene uit Leiden gekozen.

1926
Onbekend

Op 27 april 1926 wordt het gebouw der Sociëiteit Unitas openbaar verkocht.

1948
Onbekend

Unitas is in de oorlog flink beschadigd en wordt in 1948 herbouwd. Wie op dat moment de eigenaar is, is niet bekend. Kort daarna komt P.W. Marijs als exploitant in Unitas.

1951
P.W. Marijs

Op 6 juli 1951 wordt Unitas heropend door P.W. Marijs, afkomstig uit Concordia in de Palingstraat. In zijn openingsadvertentie prijst hij het café-restaurant aan als 'prettig zitje met uitzicht op zee' en 'prachtige gelegenheid voor bruiloften, recepties, enz.'. Ook zijn er zalen te huur.
Nog geen jaar later, op 1 mei 1952 gaat Marijs terug naar Concordia.

1952
M.K. Holthausen

Op 16 mei 1952 wordt Café-Restaurant Unitas heropend, waarschijnlijk door Maximiliaan Karel Holthausen. Holthausen overlijdt op 18 mei 1956 op 62-jarige leeftijd. De dood van Holthausen leidt er toe dat Unitas wordt verkocht. De opvolger, W.J. Oomens heropent het Café-Restaurant met de naam Restaurant Delta (zie Hotel Delta).

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Unitas (2)/foto's

Verhalen

Heropening

De in 1888 opgerichte sociëteit Unitas heeft in mei 1940 haar bijeenkomsten in de localiteiten aan de Coosje Buskenstraat moeten staken, in verband met maatregelen van de vijandelijke bezetters. Na de oorlog konden de bijeenkomsten niet hervat worden omdat het pand ernstig was beschadigd door oorlogshandelingen.
Thans is het pand hersteld en vrijdag jl. werd onder leiding van de voorzitter de heer H.B.J. Knoop, een eerste sociëteitsavond gehouden, waarin besloten werd de oude traditie voort te zetten en weder regelmatig bijeen te komen.
De lokalen zullen woensdagmiddag en -avond voor leden van de sociëteit geopend zijn. Voorts zal er ook op zaterdagmiddag een bijeenkomst zijn.

Het tappen van een biertje en wat erbij komt kijken

Joop van Duijn en Kees Sinke mogen Zeeland vertegenwoordigen op de nationale biertapwedstrijd
Verslag van een biertapwedstrijd
"Eerlijk, we hebben nooit geweten dat het tappen van een glaasje bier en het serveren ervan zo'n vak apart is. Zelfs niet dat er Nederlandse records op dit punt bestonden, waarvan we er vanmiddag in de bovenzaal van de Middelburgse Schouwburg vermoedelijk één op zeer elegante wijze hebben zien breken.
Nee, we hebben deze ervaring niet van onszelf, maar opgedaan op de 24ste Nationale Biertapwedstrijd van dit jaar die vanmiddag wegens ongunstige weer niet in de openlucht maar in de bovenzaal van de Schouwburg werd gehouden.
Wist u dat bier, wil het goed zijn, bij een temperatuur van 10 graden Celsius moet worden geserveerd? En dat die heldere witte manchet een dikte moet hebben van twee vingers? Heeft u er weleens op gelet dat de glazen nooit 'droog' worden volgeschonken, maar altijd eerst in koud water worden gedompeld? Dat zoiets zeer belangrijk is, evenals trouwens de wijze waarop hij of zij die serveert, het glas of flesje voor u neerzet. Dat kon men leren op deze biertapwedstrijd, waaraan door 11 teams uit Middelburg en Vlissingen werd deelgenomen.
Op 15 april is een begin gemaakt met deze wedstrijden, die uniek in de wereld zijn. Op 31 augustus gaat de grote landelijke finale in het Amsterdamse Concertgebouw, waar alle winnaars van de regionale wedstrijden tegen elkaar uitkomen. Ook Zeeland zal er niet ontbreken want Joop van Duijn aan de tapkast en Kees Sinke als kelner van het Vlissingse café-restaurant Unitas zullen er de Zeeuwse kleuren gaan hoog houden. Zij immers waren het die na een spannende kamp in de finale kwamen en met een prijs van fl. 150,- huiswaarts keerden.
Eenvoudig was dit alles niet. Er was een grote jury, met uitermate deskundige mensen, veel publiek en natuurlijk speelden de zenuwen ook een rol, zodat deze wedstrijd tot een gezellige en spannende geschiedenis werd. De jury bestond uit de heren J. Brandenburg van Schuttershof te Goes, J.W. Vermeul van Royal (2) en P.H.A. Ots van Cosy Corner uit Vlissingen, alsmede de heren dr. Jens Hendriks en ir. Aartse Tuyn. De spanning werd nog verhoogd door de indeling van de wedstrijd. Alle 11 ploegen deden de eerte ronde: de acht besten kwamen in de tweede ronde. Weer vielen er drie af en in de derde ronde streden 5 ploegen om de eer, waarvan de drie besten overbleven.
In de demi-finale lootte één ploeg vrij en kwam in de finale uit tegen de winnaar van de halve finale. Er werden hoge cijfers behaald, getuige wel het feit dat vader en dochter Elich (Elich (2)) uit Vlissingen eenmaal 666 punten behaalden en in de demi-finale zelfs 725; vermoedelijk een nieuw record in deze wedstrijden. Zo bleef de spanning er tot het laatste moment in.
De uitslag luidde: 1e prijs (fl. 150,-) Joop van Duijn en Kees Sinke (café-restaurant Unitas Vlissingen) met 645 punten; 2e prijs (fl. 100,-) de heer Elich en dochter Dien (café Scheldezicht Vlissingen) met 575 punten; 3e prijs (fl. 50,-) Kees Elslander en Kees Haring (Schouwburg Middelburg).
De AVRO-reporter Peter Knegjens zorgde voor een vlot verslag over het verloop van de wedstrijd.

Bijzonderheden

  • Pieter Willem Marijs, geboren 12-5-1910 in Vlissingen. Gehuwd op 11-11-1931 in Oost- en West Souburg met Margarethe Arnoijs. Zijn beroep is dan groentenkoopman. Is in de periode 1938-1950 en 1952-1957 beheerder van Zaal Concordia in de Palingstraat. Van 1950 tot 1951 exploiteert hij De Zwaan in Souburg, van 1951 tot 1952 is hij exploitant van Sociëteit Unitas (2). Hij overleed in Vlissingen op 24-5-1998.
  • Maximiliaan Karel Holthausen, geboren in Rotterdam. Gehuwd in Kruiningen op 27-2-1919 met Anna Elisabeth de Raad. Na haar overlijden hertrouwd met Wilhelmina Cornelia van Vlijmen. Overleden op 62-jarige leeftijd in Vlissingen op 18-5-1956.
  • In januari 1898 krijgt Unitas vergunning voor het maken van een beerput aan de sociëteit
  • De meubilering van de nieuwe sociëteit wordt verzorgd door B. Neelmeijer te Middelburg

Lucaslampen

In februari 1901 maakt de sociëteit kennis met een nieuwe manier van verlichting in de grote zaal, nl. door Lucaslampen. Deze zaal werd vroeger verlicht met twee vijflichtskronen, zes brackets en twee zonnebranders boven de biljarts; al deze lampen waren voorzien van gewone gloeibranders.
Vanaf nu zijn in de zaal twee Lucaslampen die, in plaats van de vijflichtskronen en de brackets, de algemene verlichting voor de zaal leveren. Het effect van deze beide lampen is prachtig -men krijgt de indruk van electrische booglampen-, een schitterend rustig wit licht vult de zaal als op een zonnige middag.
De Lucaslamp bestaat uit een groot soort gloeibrander waarop een lange gloeikous is geplaatst. Doordat boven de brander een hoge schoorsteen is aangebracht, die een zuigende werking uitoefent, wordt aan de naar de brander stromende gas en lucht een grotere snelheid gegeven en dientengevolge wordt de verbrandingstemperatuur en de lichtkracht aanmerkelijk verhoogd.
De in de sociëteit aangebrachte Lucaslampen geven ieder een lichtsterkte van 600 kaarsen, terwijl een gewone gloeibrander 60 à 70 kaarsen geeft. De Lucaslamp geeft een lichteffect van 1 kaars voor 1 liter gebruikt gas terwijl een gewone gloeibrander 1 kaars geeft voor 1,7 liter gebruikt gas.
De Lucaslamp schijnt ons toe een uitstekend en goedkoop middel te zijn ter verlichting van grote lokalen.

Medewerkers

Joop van Duijn - barman in 1953
Kees Sinke - kelner in 1953

Zie ook

Externe links

Bronnen