Vlissingen Dronk

Bellevue (2)


Herberg, Koffiehuis-Logement en Café op Pottenkade 48 of H 49. In 1900 overgenomen en hernoemd in De Wijnberg. Vanaf 1909 heet de Pottenkade Wilhelminastraat.

Geschiedenis

1815
Onbekend

In de Middelburgse Courant van 18 maart 1815 vinden we een advertentie met de tekst: "Iemand genegen zijnde te huren een wel gefrekenteerd KOFFIJHUIS, BILJARD en toebehooren, staande en gelegen op de Pottekaai op den hoek van het Groenewoud te Vlissingen, adressere zich bij den bewoner van hetzelve".

1828
Onbekend

Ook in mei 1828 is het koffiehuis te huur: wegens verandering is te huur het koffiehuis van ouds genaamd Belle Vue, staande naast de Roomse Kerk te Vlissingen, met of zonder overname van de benodigde goederen, inlichtingen bij de bewoner zelf.

1842
P.J. Fens

Wat er tussen 1815 tot 1828 heeft plaatsgevonden in het koffiehuis is niet bekend. Pas in 1842 vinden we een nieuwe eigenaar, P.J. Fens. Hij heeft Herberg De Bellevue van 1842 tot 1844. In 1844 is Fens 'onverhoopt genoodzaakt de Bellevue te moeten ontruimen'. In 1879 verlaat P.J. Fens Café Dokzicht op de Peperdijk.

1849
A.L. Kelder

Koffijhuis Bellevue wordt op 23 januari 1849 te koop aangeboden, de verkoop vindt plaats in De Oude Vriendschap aan de Groote Markt. De nieuwe eigenaar wordt A.L. Kelder, hij opent het koffiehuis op 9 juni.

1868
H. de Leeuw

Wanneer H. de Leeuw zijn intrek neemt in Bellevue is niet bekend. In 1868 meldt hij in een advertentie dat hij zijn koffiehuis- en biljarthoudersaffaire verplaatst heeft naar de 's Gravenstraat. Daar gaat hij verder met de naam Rotterdamsch Logement.

1875
A. Pot

Van 1875 tot 1884 is A. Pot de uitbater van Koffiehuis Bellevue. Daarna wordt hij exploitant van Stadskoffiehuis De Beurs en van 1886 tot 1890 zit Pot in International op het Beursplein.

1884
J.H. van der Most en C. van der Most-van Asperen

J.H. van der Most runt Koffiehuis Bellevue vanaf 1884. Na zijn overlijden in 1886 gaat de weduwe C. van der Most-van Asperen verder tot 1 mei 1988, dan doet zij "Hotel Bellevue" over aan E.F. Mabesoone. De weduwe Van der Most overlijdt in 1906.

1888
E.F. Mabesoone

E.F. Mabesoone wordt de nieuwe eigenaar van Bellevue. Niet voor lang, hij verkoopt het café een jaar later aan J.F. Moeraert. Mabesoone opent een winkel in kruideniers- en vetwaren in de Korte Gortstraat in Middelburg.

1889
J.F. Moeraert

Moeraert neemt Bellevue in 1889 over van Mabesoone. Het heet dan inmiddels een Koffiehuis-Logement te zijn. In advertenties uit 1899 zien we de naam J.F. Moeraert in combinatie met "Burg en Dam" in Middelburg en een winkel in 'geëmailleerd werk'. Deze winkel gaat begin 1903 failliet.

1896
F.J. van de Velde

In augustus 1896 wordt Moeraert opgevolgd door F.J. van de Velde. Hij is vermoedelijk de laatste uitbater van Bellevue, het hotel en café wordt in november 1899 te koop of te huur aangeboden. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij L.J. van der Most, zoon van eerder genoemde J.H. van der Most.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Bellevue (2)/foto's

Verhalen

"Jan de Leeuw en Franciscus Reitz, beiden wonende te Vlissingen, staan in mei 1868 terecht. Hen wordt ten laste gelegd dat zij in de avond van de 19e februari voor de herberg van H. de Leeuw elkaar hebben vastgegrepen en slagen en stoten hebben toegebracht, waarbij de tweede beklaagde is verwond, tengevolge waarvan hij, zijnde militair, gedurende achttien dagen in het hospitaal onder heelkundige behandeling is geweest . Beiden worden schuldig verklaard (de eerste bij verstek) aan het moedwillig toebrengen van slagen en stoten, waardoor geenerlei ziekte of beletsel om t werken van meer dan twintig dagen is ontstaan, voor zoveel de tweede betreft gepleegd onder verzachtende omstandigheden en veroordeel: de eerste tot een maand gevangenisstraf en fl. 8,- boete; de tweede tot een geldboete van fl. 10,-, alsmede ieder voor de helft in de kosten."

Bijzonderheden

 • 'De Snackkoerier' van 7 februari 2015 heeft een artikel over friet anno 1897. Er is lange tijd gedacht dat in 1905 in Bergen op Zoom de eerste friet werd geserveerd. Echter, in een advertentie in de Vlissingse Courant van 27 september 1897 meldt Hotel Bellevue dat er vanaf 26 september iedere zondagavond patates frites te verkrijgen zijn.
 • Petrus Joannes Fens, gehuwd met Catharina Akkerman, daarna met Anna Maria Krul (overleden 13-4-1869). Na haar overlijden hertrouwt Fens op 29-4-1872 met Adriana Buhler. Fens overleed op 4-10-1881. Zijn weduwe overlijdt 13-9-1891.
 • Adriaan Pot
 • Getrouwd op 1-7-1857 met Catharina van Vlaanderen (overleden 29-8-1863)
 • Hertrouwd op 1-3-1865 met Hendrina Petronella Johanna Step
 • Van ca. 1852 tot 1868 De Zwaan in Souburg
 • Van 1868 tot 1873 in De Campveerse Toren in Veere
 • Van 1875 tot 1884 in Bellevue (2) aan de Pottenkade
 • Van 1884 tot 1886 in Stadskoffiehuis De Beurs
 • Van 1886 tot 1887 in International aan het Beursplein
 • Overleden 1-5-1887
 • Johannes Hendrik van der Most, geboren in Delfshaven. Gehuwd met Cornelia van Asperen en op 51-jarige leeftijd overleden in Vlissingen op 14-10-1886.

Zie ook

Externe links

Bronnen