Vlissingen Dronk

Bulterijs

 

Bulterijs

Boulevard Bankert 26
Vlissingen

 

Het café van Bulterijs, oorspronkelijk op het adres Noordzee Boulevard. Vanaf 1907 is Noordzee Boulevard omgedoopt in Boulevard Bankert. Bulterijs wordt opgevolgd door Mulder, Scheldestroom, Ter Meulen, Hotel Riche, De Lamme Goedzak en Solskin (2).

Geschiedenis

1906
A.J. Bulterijs en Wed. Th. Bulterijs-Kuipers

Voordat A.J. Bulterijs in 1906 zijn intrek neemt op Noordzee Boulevard heeft hij al verschillende horecagelegenheden onder zijn hoede gehad. Hij begon in De Gouden Leeuw op de Grote Markt en werd daarna hofmeester op de Zeeuwsche Spoorboot. Ook had hij een café op de hoek van de Lepelstraat en Branderijstraat (Bulterijs (2)). Bulterijs overlijdt op 48-jarige leeftijd op 29 april 1912, waarna zijn weduwe Th. Bulterijs-Kuipers zijn laatste café te koop aanbiedt. Na 1914 is van haar niets meer vernomen. Ze wordt opgevolgd door M. Mulder.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Bulterijs/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

Zie ook

Externe links

Bronnen