Vlissingen Dronk

Musical (2)

 

Musical (2)

Walstraat 50
Vlissingen

 

Café Musical, muzikaal café, in 1939 korte tijd beheerd door W. Lijnberg. Wordt opgevolgd door De Hamer en Carlton (2)

Geschiedenis

1939
W. Lijnberg

W. Lijnberg is in 1939 de eigenaar van Musical. In december 1938 heeft hij vergunning gekregen en opent in de voormalige schoenenzaak van Klijberg zijn café op 20 januari 1939. Lijnberg zorgt voor 'strijkjes' die populaire- en amusementsmuziek verzorgen en schenkt het beste soort Pilsner van de Gekr. Valk uit Amsterdam en Munchener Bier. Als er geen orkestjes spelen dan zorgt Hupfeld's Pan III orchestrion voor de muziek. In juni 1939 vraagt Lijnberg middels een advertentie in de Vlissingse Courant 'een woning en werkplaats te huur, onverschillig waar'. Een maand later wordt A. de Hamer de nieuwe uitbater van het café, hij heropent op 20 juli als 'Café Billard'.

Foto's

Mooie verhalen

Bijzonderheden

W. Lijnberg

Willem Lijnberg vraagt in mei 1924 een horecavergunning aan voor de localiteit Breestraat 13, waar Café De Koophandel is gevestigd. In januari 1924 wordt in het Café van Buning de Eerste Vlissingsche harmonicavereniging 'Crescendo' opgericht. De nieuwe vereniging staat onder leiding van W. Lijnberg. Crescendo geeft in de volgende jaren met haar onderafdeling Mondharmonica en Toneel concerten en uitvoeringen in diverse lokaliteiten, o.a. De Oude Vriendschap.
Een berichtje in de Vlissingse Courant van 11 juli 1930 meldt dat in Café-Restaurant Hotel Zeeland (3) van M.A. Maljaars een concertorgel is geplaatst dat de mooiste opera's vlekkeloos weergeeft. Dit orgel werd gerestaureerd door de heer W. Lijnberg. In januari 1939 wordt Café Musical geopend door W. Lijnberg, het kan bijna niet anders dan dat dit dezelfde Lijnberg is. Als Wijnberg in juni 1939 -ongeacht waar- een woning en werkplaats zoekt en in augustus het faillissement wordt uitgesproken van W. Lijnberg -van beroep orgelmaker-, kunnen we niet anders concluderen dan dat het hier om één en dezelfde Wijnberg moet gaan.

Zie ook

Externe links

Bronnen