Vlissingen Dronk

Corner House (2)

 

Corner House (2)

Zeilmarkt 1
Vlissingen

 

Café-Restaurant op de hoek van Zeilmarkt en Walstraat, periode 1932-1942. Voorlopers waren Klaassen, Van Geet en Wiener Café. Eigenaar was Willem de Ruijter, opgevolgd door C.F. Dekker.

Geschiedenis

1932
Willem de Ruijter

Na het vertrek van L.F. Klaassen neemt Willem de Ruijter zijn intrek in het hoekpand op de Zeilmarkt en noemt het "Corner House". De Ruijter overlijdt op 16 juni 1934. In 1935 komt zijn opvolger C.F. Dekker. De weduwe De Ruijter vertrekt begin 1935 naar Steenbergen.

1935
C.F. Dekker

Cornelis François Dekker volgt De Ruijter op in mei 1935. Na enkele jaren verbouwt hij de zaak en heropent op 30 april 1940. Twee jaar later, 24 april 1942 wordt het pand door een bombardement verwoest waarbij zijn echtgenote en drie medewerkers omkomen. Na de oorlog opent Dekker op de 'corner' Smallekade-Bellamypark een nieuw Corner House.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Corner House (2)/foto's

Verhalen

Bericht uit de Vlissingse Courant d.d. 12-5-1936:
In mei 1936 vindt in het kader van de luchtbescherming een 'verduisteringsoefening' plaats. In alle straten wordt door de politie en andere controleurs gesurveilleerd. Waar percelen niet of onvoldoende verduisterd zijn worden de bewoners gewaarschuwd en alle adressen waar de zaak niet in orde is worden op het bureau gerapporteerd. Hierbij blijkt dat het publiek op verheugende wijze mee werkt, want herhaaldelijk worden de politiebeambten door burgers gewaarschuwd als men ergens een fout ontdekt die dan snel wordt hersteld.
Een onaangename uitzondering maakt het Corner House, waar meerdere malen een inspecteur van politie heen gaat omdat men niet wenst mee te werken. Tenslotte wordt last gegeven de zaak te ontruimen en te sluiten. Pas als hiermee gedreigd wordt geeft men toe. Het talrijke publiek gaf op ondubbelzinnige wijze zijn afkeuring te kennen over deze sabotage van de oefening en de eigenaar wordt later op de avond bij de Commissaris van Politie ontboden.

Bijzonderheden

  • In oktober 1932 wordt Corner House met nummer 180 aangesloten op het Rijkstelefoonnet. In december 1934 in de locale gids 'doorgehaald' en in mei 1935 weer 'bijgeschreven'.
  • In augustus 1936 wordt Café-Restaurant Corner House met bovenwoning openbaar verkocht. Tegelijkertijd worden ook Hotel Noordzeeboulevard, Bioscoop Alhambra, Garage Albion (aan de Singel), de grond van het voormalige Hotel Albion aan de Koningsweg, een winkelhuis op Walstraat 4/6 en een huis op Van Dishoeckstraat 1 aangeboden. De verkoping vindt plaats in het Concertgebouw. Het pand is eigendom van de erven Smits, in verband met het faillissement van de familie Smits worden hun eigendommen verkocht.
  • Willem de Ruijter, geboren 25-11-1894 in Vlissingen. Trouwt op 18-5-1923 met Maria Dorothea van Meer uit Zevenbergen. In de akte wordt hij vermeld als 'hotelhouder'. Direct na zijn huwelijk verhuist het echtpaar van Rotterdam naar Prins Hendrikweg 16 Hotel Zeeland. De Ruijter overleed op 16-6-1934.
  • Cornelis François Dekker, geboren 12-10-1902 in Zaamslag. Trouwt op 14-3-1930 met Pieternella Joziasse (omgekomen bij het bombardement in april 1942). In 1926 verhuist hij als chef-kok van Middelburg naar Vlissingen op het adres Prins Hendrikweg 16 (Hotel Zeeland). Dekker overleed op 13-12-1995.

Zie ook

Externe links

Bronnen