Vlissingen Dronk

Frapo's

 

Frapo's

Bellamypark 7
4381 CG Vlissingen

Facebook

 

Frapo's op Bellamypark 7, begonnen door Frank en Pol. Veel Vlissingers en studenten hebben hier hun jeugd doorgebracht. Frapo's is opvolger van Flandria en De Witte Ballons.


Geschiedenis

1987
Pol Aertssen en Frank Versluys

Pol Aertssen en Frank Versluys zijn in de jaren zeventig en tachtig actief in de horeca. Ze zijn dan eigenaars van De Hooizolder, Place de Meir in Oud-Gastel en Frapo's in Bergen op Zoom. Hun vierde zaak komt in Vlissingen, op 21 mei 1987 wordt in de voormalige Flandria Bar op het Bellamyapark Frapo's geopend. Frank en Pol verwachten veel van Vlissingen, met name door de medewerking die ze ondervinden van de gemeente. Vooral de HBO-studenten zullen naar Frapo's komen, donderdagavond wordt vaste studentenavond. Pol Aertssen overleed in Vlissingen op 11-8-2015, hij werd 63 jaar.

1990
Peter Nette

In 1990 neemt Peter Nette Frapo's over van Frank en Pol. In 1996 is Peter Nette enige tijd 'spoorloos verdwenen'. Zie ook bij 'Verhalen'.

1997
Robbert Adriaanssen

Na de 'vermissing' van Peter Nette neemt Robbert Adriaanssen het roer over. Robbert is al sinds vijf jaar werkzaam in Frapo's en voor brouwerij Heineken (eigenaar van het pand) de meest geschikte opvolger van Nette. De omstandigheden rondom de wisseling zijn ietwat bizar, er is op dat moment nog niets bekend over de verblijfplaats van Nette, die door personeel en klanten erg wordt gemist. Grote veranderingen zullen er niet volgen, wel gaat de brouwerij aan de slag met achterstallig onderhoud. Adriaanssen is eigenaar van 1997 tot 2001. Hij opent in 2002 café Fraggles op de Nieuwendijk en wordt opgevolgd door Jeroen Verdonk.

2001
Jeroen Verdonk

Jeroen Verdonk wordt in maart 2001 de nieuwe eigenaar van Frapo's, met Christie Nagelkerke als bedrijfsleidster. Het café wordt verbouwd en begin april heropend. Jeroen en Christie willen meer entertainment brengen, zoals themaparty's en muzikale happenings. Een jaar later heeft Jeroen plannen om zijn café naar de overkant op nr. 12 te verplaatsen, tussen Soif en de Pizzaservice. Het zal het einde betekenen van Frapo's, want de plannen gaan door en in 2003 opent Jeroen er Café Speyk. Het pand op nr. 7 wordt na een afscheidsfeestje volledig gerestaureerd door de nieuwe eigenaar, notaris Sauer.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Frapo's/foto's

Verhalen

Coco's Place

Coco's Place, studentensoos op de bovenverdieping van Frapo's. Begin jaren 90 kwamen studenten bijeen in de woonkamer boven Frapo's. De enige bewoner was een papegaai, genaamd Coco. Het beest heeft er heel wat (af)gezien. Arvid Fontijn en Erwin Verhagen hebben jarenlang Coco's Place draaiende gehouden. Met het einde van Frapo's was het ook in 2002 voor Coco's deuren sluiten.

Brand

In de nacht van 17 op 18 mei 1989 ontstaat brand in de ruimte tussen de - al vier keer - verlaagde plafonds. Bedrijfsleider Peter Nette ontdekt een knetterend geluid en rookontwikkeling boven de toiletten. De brandweer rukt uit met twee tankautospuiten en een ladderwagen en overweegt even het dak te lichten om de brand van bovenaf te blussen. Om niet teveel breekschade aan te richten wordt besloten de brand van binnenuit te bestrijden. Een aantal plafonds wordt weggebroken, door het aanwezige isolatiemateriaal en de snelle aanpak is het bij een binnenbrand gebleven. De dienstwoning van Nette heeft schade opgelopen. Oorzaak van de brand is sluiting in de elektrische leidingen tussen de plafonds. Ondanks de stank en de schade is Frapo's de volgende dag gewoon open gegaan.

Vermist

Uit PZC's d.d. 18, 23 , 26 oktober, 2, 7, 9, 15 november 1996 en Faam 2 januari 1997
Vermist (18-10)
Sinds maandagmorgen 7 oktober wordt de 35-jarige Vlissinger Peter Nette vermist. Nette had die ochtend volgens zijn zeggen een afspraak in Bergen op Zoom of Roosendaal en vertrok tussen 11.00 en 11.30 uur vanaf het Bellamypark. Hij verliet zijn woonplaats in zijn zilvergrijze Opel Vectra met het kenteken TX-74-VX. Vanaf dat moment ontbreekt elk spoor. Peter Nette is als mede-eigenaar van de discotheek Frapo’s een bekende figuur in Vlissingen. Zijn vermissing is op vrijdag 11 oktober bij de politie gemeld door zijn compagnon. Een dag later kwam de aangifte binnen van zijn familie. De politie gaat nog steeds uit van een vermissing. Ook over de auto heeft de politie taal noch teken vernomen. Volgens woordvoerder L.P. Kuijl van de regiopolitie Walcheren zijn er nog geen aanwijzingen die duiden op een misdrijf. Ook wijst volgens Kuijl niets erop dat Nette voor langere tijd uit eigen beweging is verdwenen. Omdat de Vlissinger een afspraak had in Bergen op Zoom of Roosendaal – met wie is overigens onbekend – gaat de politie er wel van uit dat Nette niet meer in de regio verblijft. Peter Nette is 1.89 meter lang, heeft een slank en gespierd postuur, groene ogen en kort bruin haar. Hij draagt doorgaans een stoppelbaard van enkele dagen en heeft een litteken onder zijn kin. Nette was op de dag van zijn vertrek gekleed in een bruin suède colbertjasje, een blauwe spijkerbroek met zwart gevlochten leren riem en bruine leren schoenen. Mensen die inlichtingen kunnen geven over de verblijfplaats van de 35-jarige Vlissinger kunnen telefonisch contact opnemen met de politie in Vlissingen.

Spoor (23-10)
De hevig bezorgde familie van Peter heeft enige moed geput uit het gegeven dat – zo heeft de politie vastgesteld – hij drie dagen nadat hij van de aardbodem leek te zijn verdwenen, nog bij zijn tandarts langs is geweest. (Later zal blijken dat hij niet drie dagen later, maar op de dag van zijn verdwijning bij de tandarts op bezoek is geweest). De dag daarna deed de leiding van Nette’s bedrijf bij de politie aangifte van vermissing, omdat men al een kleine week niets meer van de ondernemer had vernomen. Ook de familie deponeerde een opsporingsverzoek. Nu uit de Vlissingse samenleving afkomstige tips voor het politieonderzoek geen nader houvast hebben opgeleverd wil de recherche een beroep doen op de kijkers naar het morgen uit te zenden TV-programma ‘Vermist’.

In het vooral door studenten beklante bruin café Frapo’s is het personeel ermee opgehouden om verwachtingsvol naar de deur te kijken dan wel naar de telefoon te snellen met de gedachte ‘daar zul je ‘m hebben’. Iedereen in zijn omgeving is hogelijk verbaasd, dat Peter Nette in het niets lijkt te zijn opgelost. Het past totaal niet bij zijn natuur dat hij zijn bedrijf zomaar in de steek zou laten zonder enig taal of teken te geven. Niettemin is daar het gegeven: van de horecaman en zijn zilvergrijze Opel Vectra ontbreekt al weken ieder spoor. Niets duidt op een voornemen om langdurig afwezig te zijn. De autopapieren zijn gewoon thuis blijven liggen. De politie heeft nog wel bij de Zuid-Afrikaanse ambassade geïnformeerd of de Vlissinger daar mogelijk papieren heeft geregeld. Nette is geboren in Zuid-Afrika en had het daar weleens over.

Inspecteur Leen Voshol van de Walcherse recherche sluit niet uit dat er sprake van een misdrijf kan zijn. “Je weet het maar nooit”. Personen in de directe omgeving van Nette nemen niet aan dat de horecaman enigszins hoteldebotel is geraakt door een onlangs verbroken relatie. In de horecawereld staat Nette bekend als een harde werker die zich voor 200 procent uitslooft voor zijn onderneming, voor zijn personeel door het vuur gaat en geen gelegenheid onbenut laat om leven in de Vlissingse brouwerij te brengen. Het straatfestival, de Frapo’s boulevardloop, de horecanacht, het Sixtiesfestival, altijd was Nette wel in de weer om er iets moois van te maken. Was hij niet alleen persoonlijk actief in een verscheidenheid van sporten, hij hield zich net zo goed voortdurend bezig met het op poten zetten van sportieve ontmoetingen en op studenten gerichte internationale uitwisselingsprogramma’s. De vele foto’s aan de wanden van Frapo’s vormen het duidelijke bewijs van Nette’s vele aktiviteiten. “Een rasorganisator”, zo kenschetst Frank Versluijs zijn vroegere bedrijfsleider. Een jaar of zes geleden deden Versluijs en zijn compagnon Pol Aerssens de Frapo’s aktiviteiten over aan brouwerij Heineken. Nette werd de nieuwe uitbater. Een tijd lang had hij ook een deelbelang in de Vlissingse discotheek Cosmo. Later ging Nette over tot de exploitatie van de Frapo discotheek op het strand van Dishoek. De nabij Frapo’s gevestigde nachtclub Flair heeft Nette slechts kort in exploitatie gehad. “Ik begrijp er helemaal niets van”, zegt bedrijfsleidster Anita de Wit. Zij trok bij de politie aan de bel, nadat Peter niet was komen opdagen op een tijdstip dat een door hem te logeren uitgenodigde groep Spaanse muzikanten zijn opwachting maakte. “Toen dacht ik: hier klopt iets niet”. Het personeel heeft daarop stad en land afgebeld om na te gaan waar baas Peter zou kunnen uithangen. Bij die gelegenheid kon worden vastgesteld dat een afspraak die hij op de dag van zijn verdwijning zou hebben in West-Brabant in feite niet bestaan heeft. Anita de Wit geeft hoog op over haar baas: “Een begrip in Vlissingen. Die man zat overal middenin en bovenop. Hij verzon van alles om de stad te promoten”. Volgens Heineken regiomanager A.A. Ritman is er geen sprake van een zakelijk conflict met Nette. “Het is een uitstekende klant van ons, die absoluut niet met mensen uit het verkeerde circuit omging. Hij kon soms chaotisch tewerk gaan en dan dook dan even onder om bij te tanken. Ik dacht eerst dat het nu weer zoiets zou zijn, maar het gaat wel erg lang duren”. In de familie zijn ze het ook niet gewend dat Peter zolang niets van zich laat horen. “Hij heeft als nakomertje een speciale band met moeder”, zegt zijn zus Tineke. “Als hij een paar dagen weg ging meldde hij dat steeds. Als hij nou maar belde. Al was het alleen maar om te zeggen: laat me even met rust, om welke reden dan ook”.

Weinig tips (26-10)
De berichtgeving van de verdwijning van de Vlissingse horecaman Peter Nette in het programma ‘Vermist’, heeft een magere oogst aan reacties opgeleverd. Er kwamen in Hilversum slechts enkele tips binnen, nadat op basis van door de politie aangereikte informatie onder de aandacht van de kijkers was gebracht. Telefonische meldingen gaven geen aanleiding om direct de politie in Vlissingen te verwittigen. Inspecteur Voshol verwacht de binnengekomen informatie in de loop van de volgende week in huis te hebben. De gevolgde aanpak om duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden waarin Nette verkeert door een beroep te doen op het programma ‘Vermist’, geeft op zijn minst de indruk dat het opsporingsapparaat in een ondergeschikte rol is gedwongen. In plaats van dat tips zoals in het door politie en justitie aangestuurde AVRO-programma ‘Opsporing Verzocht’, rechtstreeks bij de politie binnen komen, worden ze verzameld ter redactie van een programma dat een onderwerp als het spoorloos raken van een dierbare min of meer tot een vorm van entertainment heeft gemaakt.

Vechtpartij (2-11)
Volgens justitie en politie zijn er geen aanwijzingen dat er verband bestaat tussen de afwikkeling van een onderzoek rond een vechtpartij en de verdwijning van de Vlissinger Peter Nette. Kort voor Nette verdween werden zes personen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een vechtpartij op de Nieuwendijk. Volgens de politie klopt er niets van het verhaal dat Nette na geuite bedreigingen over het afleggen van een belastende verklaring zou zijn ondergedoken. Dat de aanhoudingen en de verdwijning zo dicht op elkaar volgden berust op louter toeval. “Nette is niet bij de aangifte betrokken geweest”, verklaart inspecteur Voshol. Ook persofficier van justitie mr. D. Veurink laat desgevraagd weten dat er geen indicatie is voor een samenhang tussen de vechtpartij en de vermissing.

Personen in de omgeving van de verdwenen horecaman maken gewag van het ontbreken van een flinke hoeveelheid geld. De politie zegt dat niet te hebben kunnen vaststellen. Omdat er geen aanwijzingen zijn voor een strafbaar feit krijgt de politie – hoe graag men dat ook zou willen om een volledig beeld van mogelijke achtergronden te kunnen krijgen – geen inzicht in de bij een boekhoudbureau berustende financiële documentatie van de horecabedrijven waarin Nette een aandeel heeft. Inmiddels hebben de eerste gegadigden zich gemeld om met name het ‘als een tierelier’ draaiende café Frapo’s over te nemen. Reagerend op dit voorbarige streven is de georganiseerde horeca begonnen bij de brouwerij te bepleiten dat de zaak vooral in handen blijft van personen die feeling hebben met het Vlissingse uitgaansleven. Het onderzoek naar de via het programma ‘Vermist’ binnengekomen tips heeft nog geen enkel houvast opgeleverd. Volgens een zus van Nette zou haar broer zowel in Amsterdam, Rotterdam als Papendrecht zijn gezien. Maar de afgegeven signalementen bleken in het geheel niet te kloppen.

Ontruiming (7-11)
De spoorloos verdwenen horecaman Peter Nette is a.s. vrijdag ook de grote afwezige bij de behandeling van een kort geding, met als vordering dat zijn café Frapo’s wordt ontruimd. De spoedeisende gerechtelijke procedure heeft te maken met een ernstige huurachterstand van ruim driekwart jaar. Volgens Nette’s zus Ineke zijn de uitstaande schulden echter niet dermate hoog dat haar broer er aanleiding in heeft gevonden om te verdwijnen omdat hij het niet meer zag zitten. Zij heeft uit contacten met de boekhouder van Nette begrepen dat er tegenover de schulden ruime bezittingen staan. Nette had het Vlissingse café zes jaar geleden in exploitatie genomen van Frapo BV, thans nog uitbater van discotheek De Hooizolder. Deze dochtermaatschappij van Heineken vraagt nu de lege oplevering van het goed lopende en vooral door studenten beklante horecabedrijf aan het Bellamypark. Het kort geding is mede aangespannen door drankenhandel Vlieger Verdonk in Middelburg. Gedaagden zijn Holding P. Nette BV met Peter Nette als enige bestuurder en de recentelijk in Frapo’s Strandexploitatie BV omgezette Frapo’s Bellamy BV. Ook hierin is Peter Nette de enige directeur. Frapo’s Strandexploitatie BV is tevens een strandcafé bij Dishoek. In een tweede kort geding wordt de ontruiming gevorderd van een bedrijfspand aan de Voltaweg, waarin discotheek Cosmo is gevestigd. Hier is de eisende partij Heineken Nederland. Nette zou ook in deze onderneming belangen hebben. Bedrijfsleider Ritman van groothandel Vlieger Verdonk wil niet inhoudelijk ingaan op de redenen tot het aanspannen van het kort geding om tot ontruiming van het café op het Bellamypark te komen. Volgens bedrijfsleidster Anita de Wit van Frapo’s zal het niet zo’n vaart lopen met de ontruiming, omdat er ook nog andere procedures lopen.

Ontruiming (9-11)
Rechter mr. H.A. Witsiers zal uiterlijk volgende week vrijdag vonnis wijzen in het kort geding waarin de ontruiming wordt gevorderd van café Frapo’s, met als exploitant de verdwenen Peter Nette. Als de rechter tegemoet komt aan de wensen van de schuldeisers zullen niet alleen twee openstaande rekeningen van totaal 110.000 gulden moeten worden voldaan, maar wordt het café desnoods met medewerking van de politie ontruimd om de weg te kunnen openen naar het aantrekken van een nieuwe huurder. Het kort geding was aanhangig gemaakt door Frapo BV in Westkapelle, een volle dochter van Heineken. Peter Nette was aanvankelijk als bedrijfsleider in dienst van Frapo BV, uitbater van discotheek De Hooizolder. Zes jaar geleden nam hij als huurder van het café in Vlissingen de exploitatie over. De behandeling van de zaak nam slechts enkele minuten in beslag. Nette is de enige vennoot van de als gedaagde opgeroepen BV, waarin de exploitatie van het café is ondergebracht. Niemand was namens hem of zijn Frapo’s Strandexploitatie BV geheten onderneming verschenen. De voorbereidingen voor het kort geding zijn getroffen toen Nette nog volop in zijn bedrijf functioneerde. “Wij hebben hem al geruime tijd geleden, voor de verdwijning begon te spelen, de wacht aangezegd”, zo verklaarde een woordvoerder van Heineken vrijdag. Volgens de eisende partij is Nette ernstig in gebreke gebleven. Met inbegrip van de maand oktober is een huurachterstand ontstaan van bijna fl. 65.000,-. Bij de schuldeisers had zich in het kort geding ook drankenhandel De Vlieger-Verdonk BV in Middelburg gevoegd, omdat Nette voor bijna een halve ton aan gekochte dranken bij deze leverancier in het krijt staat. Nette zou voorts in strijd hebben gehandeld met de drankafnameverplichtingen door in zijn café bieren van concurrerende merken te verkopen en ten verkoop in voorraad te houden. Volgens de dagvaarding is dit onder meer geconstateerd op 7 oktober 1996. Merkwaardigerwijs is dit dezelfde dag als waarop Nette verdween.

Parijs (15-11)
De op 7 oktober verdwenen horecaondernemer Peter Nette is terecht. Hij verblijft momenteel in Parijs. Dat heeft de recherche in Vlissingen donderdag meegedeeld. Zij kwam Nette op het spoor toen die op het Nederlands consulaat een nieuw reisdocument aanvroeg. Woensdagmiddag vernam de recherche in Vlissingen dat Nette bij het consulaat in Parijs was binnengelopen en een vervangend reisdocument had aangevraagd. “Het consulaat belde daarvoor naar de gemeente Vlissingen en daar ging een belletje rinkelen”, aldus een woordvoerder van de recherche. “De gemeente belde ons en wij hebben contact opgenomen met het consulaat. We hebben toen gevraagd om een fax met daarop de foto die Nette had ingeleverd voor zijn document”.

Toen bleek dat het inderdaad om de vermiste Vlissinger ging, trachtte de recherche Nette aan de telefoon te krijgen. Die weigerde echter. “We hebben daarom bij het consulaat een bericht voor hem achtergelaten om alsjeblieft contact op te nemen met zijn familie”, vervolgt de woordvoerder. Nette heeft dat voor zover bekend nog niet gedaan. “Maar hij krijgt een ander reisdocument en zal dus nog terugkomen op het consulaat”, zo houdt de recherche de hoop levend. De recherche tast nog steeds in het duister over wat Nette verder van plan is. “We hebben hem niet aangehouden en zullen dat ook niet doen”, legt de woordvoerder uit. “Er valt niks aan te houden. Hij heeft voor zover bekend geen strafbare feiten gepleegd en er rust geen verdenking op hem. Iedereen mag gaan en staan waar hij of zij wil”. Nu Nette weer terecht is houdt het onderzoek voor de politie ook op. De Vlissinger werd immers gezocht wegens vermissing en vermist is hij nu niet meer.

Overname (2-1-1997)
Na de mysterieuze verdwijning van Peter Nette wordt café Frapo’s overgenomen door Robert Adriaanssen. Hij is geen onbekende in het café. “Ik werk hier al vijf jaar en heb nu de zaak overgenomen. Heineken is eigenaar van het pand en vond mij de meest geschikte persoon om de zaak over te nemen. Waarschijnlijk omdat ik het café op dezelfde manier wil voortzetten”, vertelt hij.

De omstandigheden waaronder Adriaanssen van werknemer tot kroegbaas werd, zijn door de verdwijning van Nette niet bepaald normaal te noemen. “Leuk is natuurlijk anders. We hebben nog steeds niets van Peter gehoord en het personeel en de klanten missen hem”. Nadat de Vlissingse kroegbaas opdook in Parijs is er niets meer van hem vernomen. Heineken is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe eigenaar. “Naar wat ik ervan begrepen heb waren er best wel wat geïnteresseerden. Ik denk dat Heineken op zoek was naar iemand die de oude formule wilde handhaven en dat daarom de keus op mij is gevallen. Het personeel is hetzelfde gebleven en ook de inrichting wordt niet ingrijpend veranderd”. Bierbrouwer Heineken gaat wel het een en ander opknappen. “Er is nogal wat achterstallig onderhoud en daar beginnen ze binnenkort aan. Maar echt grote veranderingen staan er niet te wachten”. Café Frapo’s geniet niet alleen bekendheid als drinkgelegenheid, maar ook als organisator van sportevenementen. “Dat blijven we ook gewoon doen”, aldus Adriaanssen. “Vanuit het café zijn altijd sportevenementen georganiseerd zoals de Frapo’s Boulevard City Run. In februari hebben we al een squashtoernooi. Alles wat de klant van het café gewend was blijft gewoon bestaan”.

Bijzonderheden

  • De naam Frapo's is even simpel als voor de hand liggend: Frank en Pol. Beiden zijn eigenaar van de beheersmaatschappij Frapo.
  • Luc Fermont maakte broodjes, boven in de keuken. Via de lift kwamen ze naar beneden. De focus kwam al heel snel bij de alcohol te liggen. In de voedsellift kwam een koelkast.
  • Jeroen Verdonk is in 2001 tevens eigenaar van Café Tympaan in Middelburg. Ook verpacht hij een aantal andere horecabedrijven in het Walcherse.
  • Pol (L.G.J.) Aertssen, geboren in Bergen op Zoom op 6-5-1952, overleden in Vlissingen op 11-8-2015.
  • Peter Nette, geboren in Durban (Zuid-Afrika) op 3-10-1961 en overleden in Manilva (Spanje) op 9-10-2018.

Het pand

Op 6 maart 1987 wordt Bellamypark 7 verkocht aan Frapo B.V. te Westkapelle. L.G.J. (Pol) Aertssen betaalt namens Frapo B.V. fl. 180.000,- voor het pand en fl. 50.000,- voor de inventaris. Hier begint de glorietijd van Frapo's en Coco's. Ruim tien jaar later, december 1997, verkoopt Frapo BV het pand voor fl. 265.225,- aan BV Panden Exploitatie Maatschappij PEM. Dit betekent dat het wederom in handen komt van Heineken. Er komen nieuwe uitbaters, maar de namen Frapo's en Coco's blijven. In 2002 worden beide uitgaansgelegenheden gesloten. Alleen de betonnen plasplaats tegenover het pand blijft een tastbare herinnering aan een grote bieromzet.
Met de sluiting van de café's wordt de noordzijde van het Bellamypark horecavrij. Nummer 7 wordt na een paar jaar geheel gerestaureerd en is sinds juni 2006 veranderd in een opvallend woonhuis. De Jugendstilgevel is geschilderd in 'Berrington Blue', de twee gevelstenen van de bouw in 1902 zijn in de oorspronkelijke kleuren terug geplaatst. Eén van deze stenen herinnert aan de eerste eigenaar 'Bierbrouwerij De Zwarte Ruiter'. Dit wapen komt overeen met het stadswapen van Maastricht, waar de brouwerij gevestigd was. Het andere wapen is van de stad Rotterdam. Dit verwijst naar de samenwerking tussen bierbrouwer Rutten en de Rotterdammer Heck, exploitant van een lunchroomketen, bekend onder de naam Ruteck's. Het pand is voltooid in de geest van het oorspronkelijke plan met een smeedijzeren versiering in Jugendstilstijl. Annemieke Visser-van de Woestijne ontwierp de dakversiering en de stoephekken.

Klantenkrant

In maart 1989 brengt Frapo's zijn eigen krantje uit. Het eerste exemplaar van 'Frapda' wordt door Peter Nette aangeboden aan de directeur van de Vlissingse VVV Jan Jacobs. Jacobs vindt initiatieven als dit belangrijk voor 'Vlissingen Promotie'.
Veel van eerdere aktiviteiten die Frapo's organiseerde werden door gebrek aan communicatiemogelijkheden met de klanten, geen succes. 'Frapda' moet daar verbetering in brengen. 'De inventaris' (de vaste klanten) wordt met het krantje geïnformeerd over evenementjes, het personeel en mede-klanten. De eerste oplage omvat 1000 'praatpalen'.
Jan Jacobs hoopt dat het krantje kan uitgroeien tot medium van het gehele uitgaansgebied Bellamypark.

Frapo's op het strand

Peter Nette, Dennis Phoelich en Marco Pijnenburg beginnen in de zomer van 1994 een strandversie van Café Frapo's. Op het Dishoekse strand wil het trio met allerlei sportieve activiteiten het strandleven meer inhoud geven. Peter Nette wilde graag naast zijn café ook een dagzaak runnen en toen het paviljoen te koop werd aangeboden werden er serieuze plannen gemaakt. Marco en Dennis zijn beiden varensgezel en in de zomer beschikbaar om het strandpaviljoen 'te draaien'.

Medewerkers

Marcel Breed (leiding samen met Christie Nagelkerke), Robbert Adriaanssen, Marco Pijnenburg, Willem van Haaren, Koen Tesselaar, Dennis Phoelich, Dick Simons, Anita de Wit (bedrijfsleider bij Peter Nette, in 2000 samen met Geert van Enckevoort in Café Crossroads).

Zie ook

Externe links

Bronnen