Vlissingen Dronk

Aanverwante Zaken

Deze pagina 'Aanverwante Zaken' is een verzameling informatie die niet direct op de wiki's is onder te brengen. Ook diverse 'randverschijnselen' die gerelateerd zijn aan cafébezoek, drankgebruik en de horeca in het algemeen komen hier aan bod.


 

Aanverwante Zaken

Alle Straten
Vlissingen

 

Berichten uit de horeca

In deze rubriek worden algemene berichten uit de horecawereld ondergebracht die niet bij een specifieke zaak geplaatst zijn. Zie verder de pagina Berichten uit de horeca.

Bier(tap)wedstrijden

Zie de pagina Bier(tap)wedstrijden

Biljart

Zie de pagina Biljart

Brouwerijen

In 1635 kende Vlissingen tien à elf brouwerijen:
'De Drie Sleutels' in de ABC-straat
'De Drie Tonnen' in de Koestraat
'De Florentijnsche Lelie' aan de Groote Markt
'De Drie Ringen' in de Breewaterstraat
'De Vijf Ringen' in de Breewaterstraat
'De Sterre' (of 'De Star') Achter de Kerk
'De Bijl(e)' in de Koestraat
'Het Hert' op Het Dok
'De Flessche' (of Engelsche Brouwerij) in de Korenstraat
'De Meiboom' aan de Hooikade, later Hendrikstraat, zie verder bij Brouwerij De Meiboom
'Het Gecroonde Hart'
Ruim honderd jaar later, zo ongeveer in het midden van de 18e eeuw, waren er nog slechts vijf. Alleen Brouwerij De Meiboom hield stand, deze in 1669 gestichte brouwerij was ook in de 19e eeuw nog in bedrijf.
Brouwerij De Star beschikte over een branderij voor de bereiding van gedistilleerd uit gegiste grondstoffen. Het brouwerijcomplex ontstond in het begin van de 17 eeuw. In de Branderijstraat staat nog steeds een pakhuis met het jaartal 1622 in de gevel, een overblijfsel van de brouwerij.

Café's Algemeen

(Bron: Wikipedia). Zie ook de pagina Definities Middelburg Dronk.

Voor de 16e eeuw bestonden eigenlijk nog geen kroegen zoals we die tegenwoordig kennen. Er waren herbergen, logementen en taveernes die gericht waren op het bieden van eten, rust en onderdak aan reizigers, maar ook de eigen stadsbewoners bezochten herbergen. Jan Steen en Adriaan Brouwer schilderden heel wat interieurs van drankgelegenheden. Halverwege de 17e eeuw begon de opmars van koffie in Europa. Dit resulteerde in het ontstaan van koffiehuizen voor de meer welgestelden uit eigen stad. Hiervan is de term café (koffie in het Frans) afkomstig. De bruine kroeg ontstond begin 19e eeuw, toen meer en meer mensen als extra kostwinning hun voorkamer inrichtten als plaats waar mensen iets konden drinken. In Vlaanderen was op het einde van de 19e eeuw één op de zes huizen zo'n drankhuis. De Belgische Wet Vandervelde (1919), die sterke drank in cafés verbood, moest het alcoholisme onder de verpauperde bevolking tegengaan, maar de bieren kregen wel een hoger alcoholpercentage. De traditionele inrichting van de bruine kroeg, met kleedjes op tafel en lampjes aan de muur, is vaak wel intact gebleven. Begin 20e eeuw werden cafés opgezet in Jugendstil en later Art deco. Hiermee kwam de scheiding tussen kroegen en cafés echt op gang; de kroeg voor het volk, het café voor de middenklasse. Tot het midden van de 20e eeuw was het (in zuidelijk Nederland) niet ongewoon om overledenen in een plaatselijk café op te baren. Zo refereert de naam van het Sittardse café "'t Sjterfhoes" (het sterfhuis) nog aan deze tijd. Vanaf 9 juni 1966 zijn er in Nederland vanuit de rijksoverheid regels gesteld aan de inrichting. Een café moet minimaal een oppervlakte hebben van 35 m² en er worden eisen gesteld onder meer aan de hoogte van de zaak en de toiletten. De "huiskamerkroegen" moesten hierdoor sluiten. Een bekende uitzondering op deze wet is het kleinste café van Nederland, De Moriaan in Maastricht, met een oppervlakte van nog geen 20 m².

Columns 'Barcodes' Middelburg Dronk

Barcodes: Columns van Rob van Hese en Edwin Mijnsbergen in de PZC

Vanaf 6 december 2013 verschijnt in de PZC wekelijks de rubriek Barcodes, waarin Rob van Hese en Edwin Mijnsbergen verhalen over de geschiedenis en de actualiteit van de horeca op Walcheren, op basis van de websites Middelburgdronk.nl, Veeredronk.nl en Vlissingendronk.nl. Een week na publicatie in de krant worden de bijdragen ook hier verzameld. Oudere Barcodes zijn terug te vinden op de archiefpagina.

Darts

Zie de pagina Darts

Diverse foto's

Foto's die nergens specifiek te plaatsen zijn. Zie pagina Diverse foto's

Dranken-(groot)handel

Zie de pagina Dranken-(groot)handels

Frietkotjes

Zie de pagina Frietkotjes

Kermis

Zie de pagina Kermis

Plattegronden

Popfestivals

Zie de pagina Popfestivals

Poffertjeskramen

Zie de pagina Poffertjeskramen

Reclame

Zie de pagina Reclame

Slijters en Bierhandelaren

Zie de pagina Slijters en Bierhandelaren

Urinoirs

Zie de pagina Urinoirs

Verdwenen straten en hun kroegen

700 Vlissingen Bier

Wat begint als een geintje loopt uit op een daverend succes. Zie verder de pagina 700 Vlissingen Bier.

Het Walchers Bierboek

Op initiatief van de Vlissingse amateur-bierbrouwer Jan van Schaik ontstaat Het Walchers Bierboek. In het boek worden tientallen Walcherse café's en het bierverleden van Walcheren beschreven. Het boekje bevat verder enkele bonnen die in een aantal etablissementen ingewisseld kunnen worden tegen een consumptie. In april 1986 wordt in Tapperij De Mug in Middelburg het eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester C. Rutten. Naast initiator Jan van Schaik worden de diverse café's mede beschreven door Rinus van Reems, Guus Lindner, Chris Wisse en Peter van Rooij.

De Vlissingse café's die in het boek behandeld worden zijn: Het Station, Iris, Barouge, Skandia Resto, Scheldestroom (2), De Gevangentoren, Noordzee, The Flying Dutchman. The Four Friends, The Coffeeshop - Belle Amie, De Vergeten Balk, Vanuus, Boris, De Concurrent, Atlanta en Moby Dick.