Vlissingen Dronk

Biljart

Geschiedenis

De geschiedenis van het biljart begint in de 15de eeuw, (zie Geschiedenis). In eerste aanleg was het biljart het domein van heren in het algemeen en die van een hogere stand in het bijzonder. De link naar de horeca is dan al gauw gelegd, want de dorst der heren is van alle tijden. In de 18de eeuw zijn het vooral de sociëteiten en schuttershoven die over een biljart of billiard beschikken - later volgen de herbergen, logementen en koffiehuizen. Vanaf de 19de eeuw werd het biljart min of meer gemeengoed in de horeca. Veel cafés beschikten over een biljart (zie ook de foto's en krantenknipsels hieronder) en er werden ook biljartverenigingen opgericht die vervolgens een café-biljart als clubhuis kozen. Begin 20ste eeuw nam het aantal biljarts in cafés dramatisch af en werd er meer gepoold en gesnookerd (in poolcafé The Cue Action bijvoorbeeld) - wanneer je nu wilt biljarten moet je echt zoeken naar een café.

Biljartverenigingen

  • Biljartclub Eensgezindheid, opgericht 1899.
  • Biljartvereniging ABC (Amateur Biljart Club), opgericht door veertien heren -op een bovenzaal van een cafeetje (vermoedelijk Café Oostende) aan het Bellamypark- op 12 december 1930. Voorzitter wordt A.C.H. Suurmond. Men besluit alleen te spelen op de besten biljarten van Vlissingen en zo dikwijls als de kas toelaat een professor te laten komen voor onderricht. Voorwaarde voor lidmaatschap is een gemiddelde van drie caramboles. De contributie wordt bepaald op 50 cent per week. Steevast worden de notulen afgesloten met Kelner lescht dorstige kelen. De vereniging krijgt in 1937 vast onderdak bij Café Scaldis op de Nieuwendijk. In 1984 verkast de club naar De Kanovijver, hier worden ook de jubilea gevierd, in 1985 het 55-jarig bestaan en het 60-jarig bestaan in 1990. De vereniging telt dan nog slechts elf leden (tien mannen en één vrouw) die jaarlijks tachtig gulden aan contributie betalen.
  • B.B.V.S. (Bejaarden Biljart Vereniging Souburg), opgericht op 29 april 1975 door een groep biljarters in de soos van het Bejaardencomplex 'Bachtenpoorte', aan het Oranjeplein in Oost-Souburg. Door ruimtegebrek zijn zowel soos als biljartvereniging op 27 februari 1989 verplaatst naar de voormalige kleuterschool 'De Kwikstaart' aan de Nagelenburgsingel. B.B.V.S. speelt destijds competitie met andere bejaardenbiljartverenigingen op Walcheren.
  • VEGABV, ontstaan in 1981 door een fusie van "Vriendschap en Genoegen" (VEG) en de Amateur Biljart Vereniging (ABV). De biljartclub speelt aanvankelijk in Café Kanaalzicht in Oost-Souburg en verkast in 1987 naar Sporthal Van Duijvenvoorde. Deze accommodatie werd in 2002 met financiële hulp van de gemeente Vlissingen en hulp van eigen mankracht geheel gerenoveerd. Door deze opknapbeurt groeit de belangstelling voor de club, er spelen negen teams in diverse competities. Ook zustervereniging ReHaWe heeft aanwas van nieuwe leden.
  • ReHaWe, speelt in De Golfbaan.

Horecagelegenheden met een biljart

Anno 2015 kun je biljarten in:

Anno 2017 kun je biljarten in:

Foto's

Bronnen

  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeuwse Bibliotheek
  • Foto's: Kees Verhoeff, Patricia Bootsgezel, Anthony van der Linden, Jan de Ridder en Henny van Hese
  • Foto biljarter 1986: Chris Wisse, uit "Walchers Bierboek", uitg. J. van Schaik 1986
  • Foto's Cue Action: Joke Vantricht en Facebook Loontjens Biljarts